Získané certifikáty ISO

Pre spoločnosť Bioka, s.r.o. – vývoj, výskum a výroba ekologických prípravkov a hnojív, bol rok 2018 významný z hľadiska absolvovania odborných auditov a získania rôznych certifikátov a osvedčení. Spoločnosť vtedy získala: Osvedčenie o spôsobilosti a certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Bioka, s.r.o. – Osvedčenie o spôsobilosti

Spoločnosť získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bioka, s.r.o. – certifikáty ISO

Počas svojho pôsobenia spoločnosť postupne zaviedla vo svojich priestoroch systém manažérstva kvality, ako aj environmentálneho manažérstva. Samozrejmosťou, pri vývoji a výrobe ekologických produktov, bolo a je dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aj v roku 2021 spoločnosť prešla auditmi, ktoré vykonal certifikačný orgán ELBACERT, a.s. Na základe výsledkov auditov spoločnosť Bioka, s.r.o. opätovne získala certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001:

Certifikačná značka pre ISO 9001:2015 - spol. Elbacert

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre poľnohospodárstvo.”

Certifikačná značka pre ISO 14001:2015 - spol. Elbacert

ISO 14001:2015

Systém environmentálneho manažérstva – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre poľnohospodárstvo.”

Certifikačná značka pre ISO 45001:2015 - spol. Elbacert

ISO 45001:2018

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a Výskum a vývoj biologickej ochrany rastlín.”


CERTIFIKÁTY – na zobrazenie (vo formáte .pdf):