Získané certifikáty ISO, OHSAS

Pre spoločnosť Bioka, s.r.o. – vývoj, výskum a výroba ekologických prípravkov a hnojív, bol rok 2018 významný z hľadiska absolvovania odborných auditov a získania rôznych certifikátov a osvedčení. Sú to: Osvedčenie o spôsobilosti a certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Bioka, s.r.o. – Osvedčenie o spôsobilosti

Spoločnosť získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bioka, s.r.o. – certifikáty ISO a OHSAS

Počas svojho pôsobenia spoločnosť postupne zaviedla vo svojich priestoroch systém manažérstva kvality, ako aj environmentálneho manažérstva. Samozrejmosťou, pri  vývoji a výrobe ekologických produktov, bolo a je dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V roku 2018 spoločnosť prešla auditmi, ktoré vykonal certifikačný orgán ELBACERT, a.s. Na základe výsledkov auditov spoločnosť Bioka, s.r.o. získala certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001:

 • STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015
  Systém manažérstva kvality 
  – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre poľnohospodárstvo.”
 • STN EN ISO14001:2016/ EN ISO 14001:2015
  S
  ystém environmentálneho manažérstva – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pre poľnohospodárstvo.”
 • STN OHSAS 18001:2009/ OHSAS 18001:2007
  S
  ystém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – pre oblasť “Výskum a výroba ekologických hnojív a Výskum a vývoj biologickej ochrany rastlín.”
Bioka Certifikát ISO 9001
Bioka Certifikát ISO 14001

Bioka Certifikát OHSAS 18001

Certifikáty – na zobrazenie: