Miešateľnosť produktov

Tabuľka miešateľnosti produktov

Miešateľnosť našich produktov vzájomne medzi sebou, ale aj spolu s niektorými inými vybranými prípravkami, je prehľadne zobrazená v nasledujúcej tabuľke.
Do tabuľky je, okrem prípravkov, zahrnutý aj dravý roztoč Typhlodromus phyri, nakoľko po jeho nasadení do porastu sa v ňom vyskytuje počas celej sezóny a aplikácia prípravkov môže mať vplyv na jeho výskyt a tým aj na účinnosť.

Vysvetlivky k farbám a skratkám, použitým v tabuľke, sú uvedené v Legende pod tabuľkou.

 

VZÁJOMNÁ MIEŠATEĽNOSŤ PRODUKTOV

Tabuľka Vzájomná miešateľnosť produktov Bioka

Na stiahnutie:
Tabuľka miešateľnosti produktov (.pdf)