Miešateľnosť produktov

Tabuľka miešateľnosti produktov

Miešateľnosť našich produktov vzájomne medzi sebou, ale aj spolu s niektorými inými vybranými prípravkami, je prehľadne zobrazená v nasledujúcej tabuľke.

Vysvetlivky k farbám a skratkám, použitým v tabuľke, sú uvedené v Legende pod tabuľkou.

VZÁJOMNÁ MIEŠATEĽNOSŤ PRODUKTOV

Tabuľka miešateľnosti produktov 2023

Na stiahnutie:
Tabuľka miešateľnosti produktov (.pdf)