Morenie osiva, stimulácia rastu

Tip na morenie osiva a stimuláciu rastu koreňov rastlín

Náš prípravok Chitopron 5% je možné využiť aj pri morení rôznych druhov osiva (obilniny, zemiaky, rajčiny, uhorky a iné) a taktiež pri stimulácii rastu koreňového balu rastlín.

AKO NA TO?

Morenie osiva

Na morenie osiva je potrebné pripraviť 1%-ný roztok, do ktorého namáčame po dobu 1 minúty  semená rastlín.

PRÍPRAVA 1 %-NÉHO ROZTOKU 

  • Chitopron 5% 100 ml / 400 ml vody

alebo

  • Chitopron 5% 10 ml / 40 ml vody

Stimulácia rastu

Použitie prípravku je formou zálievky alebo kvapkovej závlahy
Pri použití prípravku Chitopron 5% na stimuláciu rastu je potrebné doplniť aj prípravok Trifender.

DÁVKOVANIE

  • zálievka: Chitopron 5% 50 ml / 10 l vody + 10 g Trifender (Trichoderma asperellum)
  • kvapková závlaha: Chitopron 5% 50 ml / 50 l vody + 10 g Trifender (Trichoderma asperellum)