Ovocné stromy – kalendár biologickej ochrany

Múčnatka, chrastavitosť, vošky, piliarky… na ovocných stromoch – vieme pomôcť?

Aj pri boji s rozšírenými chorobami a škodcami ovocných stromov môžu pomôcť naše ekologické prípravky. Či už ide o choroby ako múčnatka, chrastavitosť, a pod., alebo o škodcov ako sú napr. vošky, piliarky, ale aj iné.

V nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazený kalendár aplikácie našich, resp. nami ponúkaných prípravkov pri ochrane ovocných stromov počas vegetácie – či už ide o choroby alebo o škodce.
Kalendár je rozdelený na dve samostatné časti podľa typu ovocných stromov – Jadroviny, Kôstkoviny.

KALENDÁR BIOLOGICKEJ OCHRANY
OVOCNÝCH STROMOV

Tabuľka - Kalendár biologickej ochrany ovocných stromov - Jadroviny.
Tabuľka - Kalendár biologickej ochrany ovocných stromov - Kôstkoviny.

Na stiahnutie:
Kalendár biologickej ochrany ovocných stromov (.pdf)