Vošky a BorOil

Ukážka účinnosti prípravku BorOil proti voškám

Na nasledujúcich obrázkoch je ukážka pôsobenia prípravku BorOil proti voške broskyňovej na ružiach.

Aplikácia BorOil-u bola v koncentrácii 0,4 %.