Posted on

Predikcia chorôb viniča službou VinLink

Služba VinLink pomáha vinohradníkom a vinárom predchádzať chorobám vo vinohradoch pomocou overeného algoritmu a modernej meteostanice. Za cieľ si však kladie pomôcť aj tým, ktorí pestujú vinič v režime integrovanej alebo ekologickej produkcie.

Logo VinLink

VinLink

Služba VinLink (pozn.: predtým VineSense) je systém ochrany viniča založený na predikcii infekčného tlaku chorôb viniča. Základom je moderná meteostanica umiestnená vo vinohrade, ktorá poskytuje vždy aktuálne údaje o poveternostných podmienkach, ktoré slúžia ako podklad pre výpočet predpovede šírenia chorôb, ako sú peronospóra, múčnatka a pleseň sivá. Používateľsky jednoduchá aplikácia počas sezóny indikuje trend (múčnatkový / peronospórový rok) a vinohradníka v predstihu upozorní na riziko výskytu choroby a odporučí potrebný zásah, vďaka čomu je možné udržať potrebnú kvalitu úrody a jej množstvo. Na druhej strane, ak to podmienky umožňujú, je možné hovoriť aj o redukcii chemizácie vo vinohrade, čo sa môže podpísať pod úsporu financií vynaložených na postreky.

Meteostanica

Meteorologická stanica VinLink, ktorá je umiestnená vo vinohrade, využíva moderné a presné senzory na meranie aktuálnych poveternostných podmienok, ako napríklad teplota, vlhkosť, tlak a úhrn zrážok. Pre odosielanie dát stanica používa jednu z najnovších sietí (tzv. siete IoT) pre prenos malého množstva dát, pričom výhodou je napríklad to, že v zariadení nemusí byť žiadna SIM karta, čo znamená, že meteostanica VinLink je kompletne bezúdržbová a stačí ju iba umiestniť do vinohradu. Meranie meteorologických veličín priamo vo vinohrade má nesporné výhody. Do systému sa tak pravidelne dostávajú spoľahlivé informácie priamo z územia, pre ktoré sa počíta infekčný tlak choroby. Kľúčovou informáciou je množstvo zrážok, ktoré môže byť v rámci rozličných lokalít, vzdialených od seba hoci len pár sto metrov, značne odlišné. To platí najmä pre obdobie jari a leta, kedy sa často vyskytujú lokálne a intenzívne prehánky alebo búrky. Pokiaľ ide o teplotu a vlhkosť, často sa ukazujú rozdielne hodnoty medzi určitými lokalitami vo vinohradoch, ktoré sa nachádzajú v kopcovitých terénoch, ale aj v blízkosti jazier, riek, alebo potokov.

Meteostanica pre službu VinLink

Overený algoritmus

Najdôležitejšiu časť v celom systéme predstavuje predikčný algoritmus, na základe ktorého sa vypočíta predpoveď infekčného tlaku danej choroby na ďalší týždeň v sezóne. VinLink využíva vynovený a zdokonalený algoritmus Galati, ktorého tvorcom bol p. Ing. Gašpar Vanek, CSc., vážený odborník, vedec a vinohradník. Algoritmus má za sebou viac ako 25 rokov praxe a každoročne pomáha vinohradníkom a vinárom v stovkách vinohradoch nielen na území Slovenska. Systém VinLink s algoritmom Galati je, na rozdiel od iných predikčných systémov, výnimočný tým, že zohľadňuje citlivosť jednotlivých sledovaných odrôd viniča, ako aj polohu a tvar terénu vinohradu.

Aplikácia VinLink

Aktuálne meteo údaje z vinohradu, spolu s predpoveďou infekčného tlaku chorôb sú dostupné v aplikácii VinLink, ktorú je možné používať na počítačoch, tabletoch a mobilných telefónoch. Okrem toho poskytuje prehľad o histórii nameraných údajov v podobe grafov, predpoveď počasia.

Ukážka aplikácie VinLink

Získanie dotácie na každý hektár vinohradu

Nie každý vinohradník vie, že môže získať finančnú dotáciu, ak pestuje vinič v režime tzv. ekologickej produkcie vo výške 671€ na každý hektár vinohradu resp. 483€ v prípade integrovanej produkcie (uvedená výška dotácie za rok 2019).

Integrovaná a ekologická produkcia okrem finančného príspevku so sebou prináša isté obmedzenia, resp. pravidlá, ktoré sa týkajú najmä toho, v akom množstve a aké chemické prípravky, respektíve ich účinné látky, môže vinohradník v danom roku použiť. Ako problematický sa javí proces, spracovania potrebných materiálov a detailných výpočtov zo strany vinohradníka. Tie sú totiž podmienkou získania dotácie. 

S týmto procesom vinohradníkom v budúcej sezóne služba VinLink výrazne pomôže. V aplikácii bude vedenie evidencie systematické a jednoduché a okrem iného ponúkne napríklad jednoduchý kalendár prác vo vinohrade alebo si bude pamätať, akú koncentráciu ktorej účinnej látky má postrek, ktorý sa používa, na základe čoho bude vinohradník vedieť, kedy a aké množstvo tejto účinnej látky môže ešte použiť. Na konci sezóny systém vygeneruje potrebné dokumenty so správne vypočítanými hodnotami, ktoré potom poslúžia ako podklad pre získanie dotácie na ďalší rok. Okrem iného bude aplikácia obsahovať aj kompletný zoznam podmienok a krokov integrovanej a ekologickej ochrany, vďaka čomu sa v nich používateľ nestratí a bude mať tak počas celej sezóny aktuálny prehľad danej problematiky . Samozrejmosťou služby pri týchto typoch produkcie bude návrh konkrétneho typu postreku a taktiež signalizácia podľa uskutočnených postrekov.

Kedy začať?

Pre správne fungovanie služby VinLink je potrebné spustiť merania vo vinohrade pomocou meteostanice už pred sezónou, ideálne začiatkom marca. Predbežný (nezáväzný) záujem pre ďalšiu sezónu je možné prejaviť kliknutím na https://www.vinlink.eu/predbezny-zaujem-o-sluzbu-vinlink/ alebo zaslaním e-mailu na adresu: info@vinlink.eu, kde Vám budú zodpovedané aj prípadné ďalšie otázky. Taktiež akékoľvek postrehy a skúsenosti z praxe zo strany vinohradníkov zapojených do integrovanej alebo ekologickej produkcie budú tvorcom systému nápomocné.

Zvýhodnený prvý rok

Služba VinLink je spoplatnená iba na ročnej báze v podobe predplatného bez žiadnych vstupných investícií, v rámci ktorého je zahrnuté všetko potrebné: prenájom meteostanice VinLink, záruka na jej okamžitú výmenu, konektivita, spracovanie dát a prirodzene aj samotná aplikácia.  Pre všetkých je pre službu VinLink pripravená zľava vo výške 30 %, po zľave bude stáť používateľa prvý rok prevádzky celkovo 175 € (bez DPH). 

Jednu meteostanicu môže využívať zároveň viacero vinohradníkov, ktorí majú susediace vinohrady, čím sa cena za používanie služby automaticky pre jednotlivca znižuje.