Bioka SÍRAN MEĎNATÝ

4,20 7,20  (cena s DPH)

Balenie:  0,5 kg
1 kg

PRODUKT OBSAHUJÚCI MODRÚ SKALICU (SÍRAN MEĎNATÝ PENTAHYDRÁT)

BEZ REZÍDUÍ
POVOLENÉ V EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE

Použitie:

 • Doplnková výživa plodín meďou.

Výhody:

 • Vo vode dobre rozpustný kryštalický prášok.

Zloženie:

 • Vo vode rozpustná meď (Cu) min. 22 %
 • Vo vode rozpustná síra vo forme SO3 min. 27 %

Ochranná doba:

 • 5 dní

Oblasť použitia:

 • obilniny (pšenica, jačmeň, ovos)
 • ďatelina
 • vinič
 • ovocné stromy
Zrušiť výber

Popis

Síran meďnatý pentahydrát je známy pod názvom modrá skalica a patrí k základným soliam slúžiacich ako zdroj medi. Síran meďnatý je určený pre doplnkovú výživu plodín (pšenica, jačmeň, ovos, ďatelina, ovocné stromy, vinič a iné).
Nedostatok medi sa prejavuje skrúcaním a odumieraním častí mladých listov. Letorasty sú krátke a majú metlovitý rast. Nadmerné dusíkaté hnojenie zvyšuje deficit medi.
Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, čím sa predĺži čas fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív. Hlavným symptómom nedostatku medi sú biele škvrny a biele špičky listov, ktorými trpia najmä strukoviny.

Miešateľnosť:

 • V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním.
 • Nemiešajte s bazickými látkami s pH nad 8.

Dávkovanie:

 • Foliárne ošetrenie 0,05-0,10 % roztokom modrej skalice (50 g Síranu meďnatého rozpustíme v 100 litroch postrekovej vody).
 • Možno použiť na všetky obilniny, ovocné dreviny a vinič.
 • Začiatok leta je najlepším obdobím na uskutočnenie postreku.

 

 • BORDEAUXSKÁ ZMES:
  Forma použitia Síranu meďnatého proti peronospóre viniča, kučeravosti broskýň a plesni zemiakov.

  Na ochranu viniča proti peronospóre je možné Síran meďnatý použiť len v zmesi s vápnom vo forme Bordeauxskej zmesi v 0,75 % – 1,5 %-nej aplikačnej koncentrácii, ktorú treba pripraviť presne podľa technologického postupu.
  Postup na prípravu Bordeauxskej zmesi:
  Na prípravu 1 %-nej  Bordeauxskej zmesi potrebujeme na hasenie 500-600 g páleného vápna alebo 1500-1800 g haseného vápna, ktoré zriedime vodou, precedíme do dreveného alebo cementového suda a doriedime vodou na objem 50 litrov.
  V inom sude rozpustíme v objeme 50 litrov vody 500 g Síranu meďnatého (je možné ho dať aj do plátenného vrecúška, ktoré sa zavesí tak, aby bolo voľne ponorené vo vode).
  Roztok modrej skalice potom za stáleho miešania vlievame do vápenného mlieka. Bordeauxskú zmes je potrebné vystriekať ihneď. Ak stojí dlhšie ako jeden deň, nastáva zvýšená sedimentácia, zmes stráca priľnavosť a znehodnotí sa.
  POZOR na fytotoxicitu! Niektoré odrody sú na Bordeauxskú zmes citlivé.

 

 • BURGUNDSKÁ ZMES:
  Burgundská zmes je známa aj ako „Soda Bordeaux“ a tiež sa používa proti peronospóre viniča, kučeravosti broskýň a plesni zemiakov.
  Príprava vylepšenej Burgundskej zmesi priamo v postrekovači:
  V 5 litroch vody rozpustíme 30 g Síranu meďnatého a roztok vlejeme do postrekovača. Následne pridáme do postrekovača 30-40 ml PowerOf-K a doplníme postrekovač na objem 10 litrov. Takto pripravenú zmes vystriekame do 2 hodín. Pre lepšiu priľnavosť zmesi pridáme ešte 10 ml BorOil.

Aplikácia:

 • Síran meďnatý je vhodný pre listovú aplikáciu, ktorú sa však neodporúča vykonávať na priamom slnku – hrozí popálenie listov.

Príprava postrekovej kvapaliny:

 • Roztok nikdy nepripravujte v kovovej nádobe.
 • Na všetky rastliny používame zriedený roztok Síranu meďnatého pentahydrátu v koncentrácii 0,05-0,10 % (50-100 g Síranu meďnatého rozpustíme v 100 litroch postrekovej vody).

Záručná doba:

 • 3 roky od dátumu výroby – pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok.

Skladovanie:

 • V originálnych obaloch v čistých, suchých a vetrateľných miestnostiach.
 • Odporúčaná teplota +5 až +30 °C.
 • Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
 • Uchovávajte oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív.
 • Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

Dokumenty k produktu:

Výrobca:
URALELEKTROMED JSC,
1, Uspensky Ave.,
Verkhnyaya Pyshma,
Sverdlovsk region,
624091, 
RUSSIA

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Rozmery -
Balenie

0,5 kg, 1 kg