NovaFerm® ORION

14,80  (cena s DPH)

Balenie: 1 liter

BAKTERIÁLNE HNOJIVO – ZVYŠUJE VÝNOS, PODPORUJE ZDRAVIE A REDUKUJE POŽEROVÝCH A CICAVÝCH ŠKODCOV

BEZ REZÍDUÍ
POVOLENÉ V EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE

Výhody:

 • Baktéria Bacillus thüringiensis ssp kurstaki účinne zabíja rad škodcov Lepidoptera (Motýle), Coleoptera / Chrysomelidae (Chrobáky), Diptera (Dvojkrídlovce) na larvy aj imága.
 • Baktéria Bacillus thüringiensis spp tenebrionis selektívne ničí larvy z radu Lepidoptera (Motýle), Coleoptera/ Chrysomelidae (Chrobáky).
 • Baktérie rodu Photorhabdus luminescens selektívne ničia škodlivý hmyz a nematódy v pôde z radu Lepidoptera (Motýle), Coleoptera / Chrysomelidae (Chrobáky), Heteroptera (Bzdochy), Aphididae (Voškovité), rod Diabrotica.
 • Miešateľný v tank-mixe so všetkými pesticídmi a hnojivami: NovaFerm ORION je určený pre všetky druhy kultúrnych plodín a je možné ho aplikovať aj neriedený.
 • Predlžená skladovateľnosť prípravku: Obvyklá doba spotreby prípravkov s obsahom baktérií je pár mesiacov. NovaFerm ORION má dobu spotreby zo zákona 12 mesiacov, avšak v pôvodnom balení je aktívny aj niekoľko rokov. Nevyžaduje chladenie ani prevzdušňovanie.
 • Ekologický: Všetky baktérie v prípravku sú prirodzenou súčasťou prírody, nie však v dostatočnej koncentrácii.

Zloženie:

 • Mikrobiálne kmene: Photorhabdus luminescens, Bacillus thüringiensis (min. 1×107 cfu/ml) max. 5%

Fyzikálne vlastnosti:

 • pH: 6,5 – 7,5
 • hustota: 1,02 g/cm3

Ochranná doba:

 • 0 dní

Oblasť použitia:

 • ovocné stromy a vinič
 • zelenina
 • poľné plodiny

Poznámka k účinnosti:

 • Baktérie obsiahnuté v produkte NovaFerm ORION sú živé organizmy a po aplikácii sa musia najskôr prebudiť zo svojich spór a potom začať rozmnožovať. Preto sa prvé účinky na hmyz spozorujú po 3 až 7 dňoch.
 • Výhodou produktu je jeho dĺžka pôsobenia – cca. 1 mesiac a viac, pričom sa účinok časom zvyšuje (viac rozmnožených baktérií).
 • NovaFerm ORION sa dá použiť aj preventívne, pretože pôsobí aj repelentným účinkom na určité typy hmyzu, ktoré potom vôbec nenapadnú ošetrený porast rastlín.

Na sklade

Popis

NovaFerm ORION obsahuje výnimočnú mikrobiologickú zmes kmeňov baktérií, ktorá sa aplikuje foliárne. Prírodné UV stabilné spórulujúce baktérie a nimi produkované fytoaktívne látky a enzýmy posilňujú zdravie a vitalitu rastlín. Bioaktívny účinok produktu má repelentný charakter na škodlivý hmyz.

Upozornenie:

 • Bakteriálne produkty NovaFerm® majú svoj špecifický prírodný odór (pach).
 • V prípade, ak sa vyskytne na  povrchu produktu biela blanovitá tuhá látka, nie je dôvod znepokojovať sa. Ide o normálny proces baktérií, ktorý vypovedá o ich životnej aktivite.
  Preto sa na túto vlastnosť produktu nevzťahuje reklamácia.

Dávkovanie:

 • Foliárna aplikácia 3-3,5 % roztokom, od minimálne 4-6 listov, maximálne dvakrát pred tvorbou reprodukčných orgánov.
 • Cieľový škodca:
   • Húsenice siatíc a cel. Morovité / Agrotis-Helicoverpa spp., Spodoptera spp. larválne štádiá, húsenice motýľovitých / Ostrina spp., Pieris spp., Víjačka kukuričná (5-6 l/ha),
   • Kukuričiar koreňový / Diabrotica virgifera, dospelce a larvy (larválne štádium L2) (10-15 l/ha),
   • Skarabeusovité / Melolonthidae, štádium imága, Nosácikovité / Curculionidae imága a larvy, Kohútik pestrý, Vrtivkovité / Drosophila, Vrtivka čerešňová, imága (5-6 l/ha),
   • Vošky / Aphidae (Mysus spp., Macrosyphum spp., Psylla spp.) štádium larvy a imága, Molice, Muškovité (6-7 l/ha),
   • Pásavka zemiaková, Lepinotarsa decemlineata, štádium larvy (L2) (6-8 l/ha),
   • Strapky, Thripidae, Aeolothrpis, Frankliniella, Štádium imága (6-7 l/ha).

Príprava postrekovej kvapaliny:

 • Aplikácia postrekom na listy rastlín.
 • Produkt sa dá miešať s akoukoľvek pripravenou zmesou, ktorá nemá antibakteriálne vlastnosti.
 • NovaFerm ORION sa môže bezpečne používať kedykoľvek počas dňa, pretože je UV stabilný a nespôsobuje popálenie rastlín.

Doba použiteľnosti:

 • 2 roky od dátumu výroby – pri dodržaní skladovacích podmienok.

Skladovanie:

 • Neskladujte v blízkosti zápalných zdrojov alebo horľavých materiálov.
 • Uchovávajte v pôvodnom obale na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu detí.
 • Neskladujte v blízkosti potravín, liekov, kozmetických prípravkov, oxidačných a dezinfekčných prostriedkov.
 • Výrobok musí byť chránený pred priamym slnečným žiarením.
 • Odporúčaná teplota skladovania je medzi 4 až 25 °C.

Dokumenty k produktu:

 

Výrobca:
Nova Scienta Kft., 
H-6230, Soltvadkert, Kiss Ernő út 75
Maďarsko

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1.10 kg
Rozmery 8 × 8 × 26 cm
Balenie

1 liter