PuferMix

13,20  (cena s DPH)

Balenie: 1 liter

HNOJIVO ES (E.2.3) – REGULÁTOR KYSLOSTI – FAREBNÝ INDIKÁTOR pH

BEZ REZÍDUÍ

Použitie:

 • zníženie pH postrekovej vody
 • zvyšovanie aktivity a účinnosti hnojív a pesticídov

Výhody:

 • znižuje pH postrekovej vody -> zvyšuje aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov v tank-mixe
 • obsahuje prvky (draslík, fosfor, bór) nevyhnutné pre vitalitu a rast rastlín

Zloženie:

 • Draslík (K2O) min. 5 %
 • Fosfor (P2O5) min. 20 %
 • Bór (B) min. 0,01 %
 • Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Fyzikálne vlastnosti:

 • pH (roztok 10 %): 1,0-3,0
 • hustota: 1,20-1,35 g.cm-3

Ochranná doba:

 • 0 dní

Oblasť použitia:

 • vinič
 • ovocné sady
 • záhradníctvo
 • obilniny

Na sklade

Katalógové číslo: PU10 Kategórie: Značky: ,

Popis

PuferMix je hnojivo, ktoré obsahuje prvky – draslík, fosfor a bór – nevyhnutné pre vitalitu a rast rastlín. Je taktiež aj regulátor pH – znižuje pH postrekovej vody, čím v tank-mixe zvýši aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania. Použitím tohto produktu sa zabráni degradácii pesticídov a hnojív, ktorá je zapríčinená vysokým pH použitej postrekovej vody.
Účinnosť mnohých pesticídov a hnojív je závislá od pH postrekovej vody. V dôsledku zásaditej reakcie postrekovej vody (vysoké pH – nad 8) sa v mnohých prípadoch výrazne znižuje aktivita použitej zmesi pesticídov a hnojív v tank-mixe.
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Prečo vznikol PuferMix?

Väčšina pesticídov sa predáva v koncentrovanej forme a pred aplikáciou na plodiny sa musí rozpustiť alebo suspendovať vo vode. Táto voda môže pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú studne, rybníky, rieky alebo mestské vodné zdroje. Voda sa prirodzene líši v množstve rozpustených minerálov, organických látok a preto jej pH závisí od jej zdroja.
Mieru kyslosti alebo zásaditosti vody určuje pH, ktoré sa vzťahuje na počet iónov vodíka H+ a hydroxidu OH¯ v roztoku. Stupnica na meranie pH sa pohybuje od 0 do 14. Čím nižšie je pH (medzi 1 až 6), tým kyslejší je roztok, a naopak – vyššie pH (medzi 8 až 14) znamená, že roztok je zásaditejší. Voda pri pH 7 je neutrálna a vtedy je v roztoku rovnaký počet iónov vodíka a hydroxidu.
Veľa oblastí na Slovensku má zásaditú vodu s vysokým obsahom minerálov vápnika, horčíka a železa, ktoré sú vo forme uhličitanov (zásady). Okrem toho sa pH vody z prírodných zdrojov môže meniť počas celej sezóny.
pH vody môže negatívne ovplyvniť stabilitu niektorých pesticídov (Chitopron 5%, Imunofol). Za alkalických (zásaditých) podmienok (pH˃7) dochádza k alkalickej hydrolýze, ktorá degraduje pesticíd na netoxické (neaktívne) formy. Konečným výsledkom je použitie menej aktívnej zložky a zlá účinnosť pesticídov. Degradácia pesticídu sa dá merať z hľadiska jeho polčasu rozpadu. Napríklad, ak má produkt polčas rozpadu jednu hodinu, množstvo aktívnej zložky sa za hodinu zníži o 50 % a za ďalšiu hodinu o 25 %, atď. Nakoniec sa pesticíd stáva prakticky neúčinným. Účinok pH na pesticídy sa líši od produktu k produktu a je tiež zmierňovaný tlmivými roztokmi obsiahnutými v pesticídnej formulácii.

Miešanie viacerých pesticídov v tank-mixe môže zmeniť pH výslednej zmesi v nádrži. Väčšina pesticídov je najstabilnejšia, keď má postrekový roztok pH približne 5. Skoro všetky zdroje vody sú zásadité, preto je potrebné upravovať pH vody v tank-mixe.
A na tento účel sme vyvinuli regulátor pH s názvom PuferMix, ktorý okysľuje pH vody.

MIEŠATEĽNOSŤ:

 • Odporúčanie:
  Pred zmiešaním iných s produktmi ako je Chitopron 5% alebo Imunofol, vždy upravte postrekovú kvapalinu na pH menej ako 4 (pH < 4) (úprava pH stabilizuje Chitopron % a Imunofol v tank-mixe).
 • UPOZORNENIE !
  Nepokúšajte sa okysľovať roztoky obsahujúce kontaktné fungicídy na báze medi (napr. Kocide 2000), pretože meď sa stáva rozpustnejšou pri nižšom pH a môže byť pre plodiny fytotoxická.
  Kyselina fosforečná a iné fungicídy na báze kyselín (napr. Profidol-PK) sa taktiež nemôžu okysľovať, pretože už majú nízke pH a jej zníženie by mohlo spôsobiť fytotoxicitu.
  Tiež neokysľujte fungicídy s uhličitanovými soľami (napr. VITAL-K25 alebo PowerOf-K), pretože sa stanú neúčinné.

Vzájomná miešateľnosť

Produkt pH produktu Úpravu pH postrekovej vody s PuferMix:
AQUASILIKAT 11-12 Neodporúčame – degradácia účinnej látky
VITAL-K25 12-13 Neodporúčame – degradácia účinnej látky
PowerOf-K 12-13 Neodporúčame – degradácia účinnej látky
BorOil 7-8 Odporúčame
FerrumOil 8-9 Neodporúčame – degradácia účinnej látky
Folicit Odporúčame
Profidol-PK 5-6 Neodporúčame – fytotoxicita
Chitopron 5% 2-3 Odporúčame – vždy upraviť na pH˂4
Imunofol 3-5 Odporúčame – vždy upraviť na pH˂4
Profivital 10-13 Neodporúčame – degradácia účinnej látky
CuproTonic 3-4 Odporúčame
BiokaWHEY Odporúčame
NovaFerm DUAL 6,5-7,5 Odporúčame
NovaFerm MULTI 6,5-7,5 Odporúčame
NovaFerm ORION 6,5-7,5 Odporúčame
NovaFerm SIRIUS 6,5-7,5 Odporúčame
NovaFerm VIVA 6,5-7,5 Odporúčame


DÁVKOVANIE:

 • PuferMix znižuje pH postrekovej vody, čím zvýši v tank-mixe aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania.
 • Produkt obsahuje farebný indikátor, ktorý sa rôzne sfarbuje na základe aktuálneho pH vody:

PuferMix - Indikátor pH

Úprava pH vody Dávkovanie na 100 l vody Odporúčania
Voda pH: 7,0-8,0 80 – 100 ml Tvrdé vody: 150 – 250 ml / 100 l vody

Mäkké vody: 100 – 150 ml / 100 l vody

Voda pH: 8,0-8,5 100 – 150 ml
Voda pH: 8,5-9,0 150 – 300 ml

Poznámka:
1 L PuferMix-u upraví od 650 do 1000 litrov postrekovej vody.

APLIKÁCIA:

 • Aplikuje sa do postrekovej vody ako prvý na zníženie pH.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

 • Pred použitím PuferMix vždy pretrepte a pridajte ho do postrekovača ako prvý.
 • Aplikačnú dávku pridávajte na základe pH vody podľa tabuľky dávkovania tak, aby mal výsledný roztok fialovú farbu (pH ≤ 4).
 • Až potom pridávajte ďalšie hnojivá alebo pesticídy.

ZÁRUČNÁ DOBA:

 • 3 roky od dátumu výroby – pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok.

SKLADOVANIE:

 • V originálnych obaloch v suchých chladných miestnostiach.
 • Odporúčaná teplota +5 až +30 ºC.
 • Uchovávajte oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív.
 • Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

DOKUMENTY K PRODUKTU:

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1.42 kg
Rozmery 8 × 8 × 26 cm
Balenie

1 Liter