CuproTonic

CuproTonic je vysoko efektívne hnojivo. Zvyšuje účinok prípravkov a tým znižuje ich dávkovanie. Obmedzuje výskyt vírusov, baktérií a peronospóry. Zvyšuje vitalitu rastlín.

LISTOVÉ HNOJIVO S MEĎOU A ZINKOM

POUŽITIE

VÝŽIVA  –  OBMEDZENIE VÝSKYTU VÍRUSOV, BAKTÉRIÍ A PERONOSPÓRY

CuproTonic je vysoko efektívne hnojivo založené na komplexoch medi a zinku s kyselinou glukónovou, ktoré sa ľahko absorbuje a následne rýchlo transportuje do všetkých orgánov rastliny (systémový účinok). Táto formulácia umožňuje dobrú účinnosť s nízkymi koncentráciami medi a zinku na hektár, čím sa znížia rezíduá medi.
CuproTonic zaručuje dostatočnú dávku medi a zinku v systéme rastliny bez vytvárania problémov s fytotoxicitou medi za zvýšenej teploty.

VÝHODY

 • Rastliny vykazujú optimálny výživový stav.
 • Jednoduché použitie v kvapalnej forme.
 • Aplikácia na listy, aj na koreň.
 • Rýchla akumulácia v rastline. Systémový účinok.
 • Zvýšené zdravie a vitalita rastlín.
 • Redukcia napadnutia hubami do množstva a intenzity.
 • Zníženie množstva medi až o 70 %.
 • Zvyšuje účinok prípravkov, čím sa znižujú aplikačné dávky.
 • Vyššia úroveň pokrytia. Netvoria sa škvrny na ovocí.
 • Odolnosť voči omytiu dažďom.
 • Kompatibilita s agrochemikáliami a hnojivami.

OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

ZLOŽENIE

 • Meď (Cu) 5,3%
 • Zinok (Zn) 1,0 %

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • pH: 2,5-4,0

DÁVKOVANIE

 • 2,0 – 4,0 litre / ha (0,2-0,4 %)

MECHANIZMUS ÚČINKU

Meď a zinok vo forme glukonátov sa veľmi ľahko dostane do chorých (napadnutých) buniek. Meď, ako aj zinok, pri zvýšených koncentráciách ovplyvňujú bunkovú plazmu patogéna, čiže pôvodcu choroby, ktorý nedokáže vykonávať vlastné fyziologické funkcie a tým hynie.

CuproTonic je registrovaný pre ekologické poľnohospodárstvo


DOKUMENTY K PRODUKTU


OBRAZOVÁ PRÍLOHA

List viniča napadnutý peronospórou (spodná strana listu).

List viniča napadnutý peronospórou (spodná strana listu – zhluky podhubia).


List viniča napadnutý peronospórou (vrchná strana listu).

List viniča napadnutý peronospórou (vrchná strana listu – olejové škvrny).


Bobule hrozna napadnuté peronospórou viniča.

Bobule hrozna napadnuté peronospórou viniča.