PowerOf-K

PowerOf-K je draselné hnojivo s mikroživinami. Aktivizuje odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami, najmä pred múčnatkou a botrytídou.

BEZ CHLORIDOV  –  NÍZKY INDEX SOLI  –  IHNEĎ DOSTUPNÝ DRASLÍK  –  ZLEPŠENIE STRESOVEJ TOLERANCIE

POUŽITIE

VÝŽIVA  –  OBMEDZENIE VÝSKYTU MÚČNATKY A PLESNE SIVEJ 

PowerOf-K je draselné hnojivo s mikroživinami. Vplýva na veľkosť listovej plochy a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách, ako aj na dozrievanie plodov, pretože ovplyvňuje metabolizmus cukrov.
Zasahuje aj do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín v rastlinách. Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách. Tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva, čo má za následok zvýšenie odolnosti rastliny voči mrazu.
Draselné hnojivo aktivizuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami, a to najmä pred múčnatkou a plesňou sivou.

VÝHODY

Draselné hnojivo PowerOf-K ovplyvňuje:

 • Priebeh fotosyntetických procesov; 
 • Netabolizmus cukrov (zvyšuje cukornatosť plodov);
 • Vyzrievanie rastlinného pletiva (odolnosť voči mrazu);
 • Odolnosť rastlín proti hubovým chorobám (múčnatka, botrytída).

OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

ZLOŽENIE

 • Vodorozpustný draslík ako (K2O) 22,0 %
 • Stopové mikroživiny:
  • Bór (B) 0,08 %
  • Molybdén (Mo) 0,001 % 

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • pH: 11,5-13,8

DÁVKOVANIE

 • 6,0 – 10,0 litrov / ha (0,6-1,0 %)
  používať vždy so zmáčadlom (BorOil alebo FerrumOil)

MECHANIZMUS ÚČINKU

Prípravok má nasledovné mechanizmy antifungálneho účinku:

 1. Náhla zmena osmotického tlaku vo vnútornej časti bunky huby, čo spôsobí náhlu dehydratáciu aleboprasknutie mycélia.
 2. Zvýšenie pH na povrchu rastlín nad 10, čo je nevhodné pre život húb.
 3. Fyzikálny princíp účinku = nulová rezistencia.

PowerOf-K je registrovaný pre ekologické poľnohospodárstvo


DOKUMENTY K PRODUKTU:


OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Múčnatka na bobuliach hrozna.

Múčnatka na bobuliach hrozna.


Múčnatka na liste viniča.

Múčnatka na liste viniča.