Posted on

Spoločnosť Bioka, s.r.o. sa stala členom AVOH

Na jeseň v roku 2022 sa naša spoločnosť Bioka, s.r.o. stala členom AVOH – Asociácie výrobcov organických hnojív.
Získali sme zároveň aj certifikát člena asociácie.

AVOH Certifikát pre Bioka

Stručne o AVOH

Čo je AVOH?

Logo AVOH

Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH) bola založená v roku 2022. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe organického poľnohospodárstva a vytvoriť príležitosti pre všetkých slovenských výrobcov organických hnojív a organických prostriedkov pre ochranu rastlín.

AVOH združuje slovenských výrobcov nielen hnojív, ale aj ochranných prostriedkov pre rastliny, ako aj farmárov so záujmom o organické poľnohospodárstvo.
Výhodou pre členov je stabilita cien a dodávok organických hnojív, ako aj spoločná prezentácia produktov na domácom a zahraničných trhoch.

Niečo o úlohách AVOH

Jednou z hlavných úloh Asociácie výrobcov organických hnojív je vytváranie partnerstiev s ministerstvami a orgánmi štátnej správy, privátnymi subjektami a obdobnými združeniami doma i v zahraničí.
Účelom týchto partnerstiev je komercializácia, prezentácia, popularizácia a výmena skúseností.

Viac informácií o AVOH nájdete na avoh.sk.