Bakteriálne produkty

V tejto časti našej web stránky chceme stručne predstaviť bakteriálne produkty NovaFerm®, ktoré sú produktom spoločnosti Nova Scienta, Ltd., z Maďarska.

Prečo na našej web stránke?

Odpoveď na túto otázku, ako aj iné informácie o bakteriálnych produktoch (výhody, fungovanie, využitie…) si môžete prečítať v ďalšom texte.

Na úvod aspoň načrtneme:
Bakteriálne produkty NovaFerm® využívajú, oproti konvenčným bakteriálnym produktom, spóry baktérií, ktoré sú odolné voči mrazu, vysokým teplotám, UV žiareniu, ťažkým kovom, nedostatku vzduchu, vysokým obsahom solí a extrémnym pH hodnotám.

Ostatné informácie si nájdete po kliknutí na jednotlivé odkazy: