Baktérie vs Spóry baktérií

Rozdiel medzi baktériami a spórami baktérií

Čím sa líšia bakteriálne produkty NovaFerm® od konvenčných bakteriálnych produktov? V prvom rade – využívajú spóry baktérií.
Na porovnanie uvádzame niektoré z vlastností oboch skupín.

Konvenčné bakteriálne produkty všeobecne

Doposiaľ sa používali bakteriálne produkty, ktoré:

 1. Riešili zvyčajne len jeden problém – t.j. na každý problém bolo potrebné použiť iný produkt (napr. produkt vhodný len na ošetrenie pozberových zvyškov).
 2. Boli citlivé na slnečné žiarenieUV nestabilné. Mali intoleranciu na vysoké teploty a mráz. Pri skladovaní bol potrebný kyslík.
 3. Obsahovali vegetatívne baktérie. Všeobecne sa nemôžu miešať s inými látkami ani produktmi na ochranu rastlín. Z toho vyplývalo viac strojových prejazdov po poli a tým aj viac ujazdená a zhutnená pôda.
 4. Príčinou citlivosti sú vegetatívne bunky baktérií, ktoré sa nachádzajú v konvenčných produktoch.

Bakteriálne produkty NovaFerm®

Bakteriálne produkty NovaFerm® majú oproti konvenčným bakteriálnym produktom viacero vylepšení a výhod:

 1. Jeden produkt môže vyriešiť viacero agrotechnických problémov (napr. rozklad strniska, viazanie a syntéza N-P-K, úprava pôdy, FUNGICÍD, podpora rastových faktorov).
 2. Sú odolné voči slnečnému žiareniu – majú UV rezistenciu. Sú tolerantné na vysoké teploty a mráz. Pri skladovaní nepotrebujú kyslík.
 3. Obsahujú spóry baktérií. Okrem Antibiotík (kasugamycin, streptomycin) sú miešateľné s akýmkoľvek pesticídom. Čo znamená, že aplikácia baktérií a pesticídov sa môže vykonať v jednom prejazde po poli.
 4. Podstatou veľkej tolerancie je pretrvávajúca forma spór baktérií, ktorá sa nachádza v prípravkoch NovaFerm®.

NovaFerm® baktérie – technológia na báze spór

Spóra                                                         <->            Aktívna bunka baktérie
Odolná, spiaca forma baktérie                           Vegetatívna forma plní v sebe zakódované aktivity

Ako to funguje?

Bunka baktérie sa rozmnožuje nepohlavne priečnym delením. Niektoré druhy sa množia, podobne ako kvasinky, pučaním. Keď je v prostredí veľa živín, bunky zahajujú viac replikácií, čím vznikajú mnohojadrové útvary rozpadajúce sa na samostatné jedince. V nepriaznivých podmienkach prostredia vytvárajú spóry.

Tieto spóryvysoko odolné voči: 
mrazu, vysokým teplotám, UV žiareniu, ťažkým kovom, nedostatku vzduchu, vysokým obsahom solí a extrémnym pH hodnotám.

Schematická ukážka buniek baktérií:

Formy baktérie, proces sporulácie
Schematická ukážka buniek baktérií

Ako vidia spóry baktérií iní ?

Ukážka je vo videu Nové kmene baktérií. Baktérie vs spóry baktérií.
Video si môžete otvoriť, a prehrať, na novej karte, po kliknutí na názov videa Nové kmene baktérií, alebo priamo na tejto stránke – video je umiestnené pod textom.

Sprievodné slovo vo videu (aj jeho písaná forma) je v nemeckom jazyku. Preto ponúkame možnosť prečítať si text k jednotlivým obrazovkám videa v slovenskom jazyku – text nižšie (alebo na novej karte TU).

Text k videu:

BAKTÉRIE VS SPÓRY BAKTÉRIÍ

Na základe pozitívnych vlastností nového šľachtenia spór baktérií sa dosahuje široké spektrum účinku v porovnaní s konvenčnými baktériami.
Vďaka vysokej tolerancii na teplo a chlad sa spóry baktérií stávajú aktívnymi pri nízkych aj vysokých teplotách.

 1. Už viac ako 100 rokov sú baktérie známe ako forma života spojená s poľnohospodárstvom a pôdou.
 2. Industrializáciou a mechanizáciou nastal stav, že populácia baktérií bola veľmi minimalizovaná, a tým bol oslabený aj ich potenciál pôsobenia.
 3. Baktérie sú citlivé na UV žiarenie, slnečné lúče, teplo (horúčavy) a chlad.
 4. Použitie antibakteriálnych činidiel a chemických pesticídov prispelo k tomu, že populácia baktérií sa ešte viac znížila.
 5. Vzhľadom k týmto negatívnym vlastnostiam bola aplikácia bakteriálnych produktov doteraz málo perspektívna a trvanie účinku časovo obmedzené.
 6. Už 15 rokov pracuje spoločnosť Nova Scienta, aj v spolupráci s Budapeštianskou univerzitou (Eötvös Loránd University), na nových formách baktérií.
 7. Úspešne sa im podarilo vyšľachtiť, a vedecky preskúmať, baktérie s novými vlastnosťami.
 8. Celkovo bolo vyselektovaných 11 rôznych aktívnych kmeňov baktérií.
 9. Takto je umožnené prvýkrát dodať do pôdy širokú škálu baktérií, tiež dosiahnuť širokú distribúciu baktérií na listoch, a tým dosiahnuť aj úplnú ochranu rastlín.
 10. Prostredníctvom bunkového delenia dochádza k obrovskému nárastu populácie baktérií.
 11. Tieto kmene baktérií majú vysokú toleranciu voči vplyvom prostredia, sú odolné voči medi, zinku a síre, ako aj voči klasickým chemickým pesticídom.
 12. Mobilizujú živiny v pôde, fixujú dusík zo vzduchu, ktorý je dostupný pre rastliny.
 13. Baktérie produkujú fytohormóny, ako sú auxíny, gibberelíny a cytokiníny, rozkladajú rastlinné zvyšky bez efektu pentózy a majú aj vysokú účinnosť proti rôznym škodlivým hubám a hmyzím škodcom.
 14. Otvárajú sa nám nepredstaviteľné možnosti aplikácie baktérií v pôde, ako aj na rastline, bez toho, aby bola ich populácia znížená environmentálnymi vplyvmi.
 15. Baktérie sa dajú použiť na všetkých plodinách v konvenčnom, aj ekologickom poľnohospodárstve.
Video Nové kmene baktérií

Ešte príklad: pôda.
V akom stave sa v súčasnosti nachádza naša pôda hovorí článok „Naše půda je ve stavu, kdy požírá sama sebe„.
Biologické hodnoty pôdy môžu pomôcť obnoviť aj produkty NovaFerm® VIVA a NovaFerm® MULTI, a to práve vďaka veľmi životaschopným baktériám, ktoré tieto produkty obsahujú.