Ríbezle a egreše

Obsah sekcie „Ríbezle a egreše“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných ríbezlí a egrešov spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej uvedenej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Antraknóza ríbezle (Drepanopeziza ribis)
  • Hrdza ríbezle (Cronartium ribicola)
  • Americká múčnatka egreša

ŠKODCOVIA

  • Húsenice a piliarky
  • Roztoč ríbezľový (Cecidophyes ribis) 
  • Vošky