Ovocné stromy

Obsah sekcie „Ovocné stromy“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás bežne pestovaných ovocných stromov spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej uvedenej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Obsah sekcie „Ovocné stromy“ je rozdelený na časť s popisom všeobecných poškodení ovocných stromov a ďalej podľa skupín príbuzných druhov ovocných stromov na:

Pri každej skupine ovocných stromov je uvedené ďalšie rozdelenie popisu:

  • Choroby a ochrana …
  • Škodcovia a ochrana …