Jablone a hrušky

Obsah sekcie „Jablone a hrušky“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných jabloní a hrušiek spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

 • Baktériová spála jadrovín 
 • Hnednutie dužiny jabĺk
 • Hrdza hrušková
 • Jonathanova škvrnitosť jabĺk
 • Chrastavitosť
 • Múčnatka
 • Chrastavitosť + Múčnatka
 • Pehovitosť jabĺk (hnedá škvrnitosť)
 • Sklovitosť jabĺk

ŠKODCOVIA

 • Bodruška hrušková (Janus compressus)
 • Piliarka jablčná (Hoplocampa testudinea) 
 • Kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum)
 • Méra jabloňová (Psylla mali)
 • Méry na hruškách 
 • Nosánik jablčný (Coenorrhinus aequatus
 • Obaľovač jablčný (Cydia pomonella
 • Podkopáčik ovocný (Lyonetiaclerkella) a ploskáčik jabloňový (Lithocolletis blancardella)
 • Vlnačka/voška/ krvavá (Eriosoma lanigerum)