Orechy

Obsah sekcie „Orechy“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných orechov spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Antraknóza listov orecha

ŠKODCOVIA

  • Vrtivka orechová (Rhagoletis completa)