Choroby a ochrana orechov

V časti „Choroby a ochrana orechov“ je stručný popis rozšírených chorôb orechov spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

  • Antraknóza listov orecha


Antraknóza  listov orecha

Antraknóza  listov orecha je spôsobená hubou Gnomonia leptostyla. Prvé príznaky sa objavujú na jar ako malé žlté, neskôr väčšie hnedé škvrny na listoch, ktoré bývajú tmavšie lemované tmavočerveným pletivom. Najčastejšie sú umiestnené okolo stredovej listovej žily alebo pri iných hrubších žilách. Ich veľkosť dosahuje 3 až 5 mm.
Na listových žilách sú škvrny nesymetrické, 0,5 až 1 cm dlhé. Na listových stopkách sú škvrny najväčšie, a to až 2 cm dlhé. 
V ďalšom priebehu vegetácie sa škvrny objavujú aj na povrchu zelenej šupky plodov s veľkosťou 2 až 6 mm, ako aj na dreve letorastov, kde dosahujú dĺžku 0,5 až 2 cm. Škvrny postupne splývajú, silnejšie postihnuté listy môžu už koncom leta predčasne opadnúť. To má za následok nielen horšie dozrievanie plodov, ale aj vyzrievanie dreva, ktoré je potom náchylnejšie na poškodenie zimnými mrazmi. 
Huba prezimuje na opadaných listoch. Pre rýchle a včasné šírenie infekcie je potrebná veľmi vysoká 100 % vzdušná vlhkosť a časté zrážky. Teploty nie sú príliš rozhodujúce, optimum je skôr nižšie, okolo 18 °C.
V bežnej praxi značne kolíše náchylnosť jednotlivých stromov, pričom však zámerné využitie odolnejších jedincov je značne komplikované. Postihuje v podstate iba listy, na ktorých spôsobuje pomerne veľké žltozelené, slabo vyduté škvrny, na ktorých rube je biely, takmer súvislý povlak výtrusov. Len zriedkavo možno nájsť silnejšie napadnuté listy s viacerými škvrnami naraz.
Celkom výnimočne napáda aj plody, na ktorých škvrny postupne černejú.

OCHRANA

  • Použiť meďnatý prípravok, napr. Kocide 2000 (v koncentrácii 0,3 %) v polovici mája, ďalšie v 10 až 14-dňových intervaloch, účinok aj proti baktériovej škvrnitosti listov a plodov.