Vinič

Obsah sekcie „Vinič“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaného viniča hroznorodého spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej uvedenej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

 • Biela hniloba (Metasphaeria diplodiella)
 • Botrytída /pleseň sivá/
 • Múčnatka viniča (Erysiphe necator)
 • Peronospóra viniča
 • Kombinácie chorôb
  • Botrytída + Peronospóra viniča
  • Múčnatka + Peronospóra viniča
  • Múčnatka + Peronospóra + Botrytída viniča
 • Slnečný úpal
 • Chloróza /žltnutie listov/
 • Poškodenie viniča ľadovcom

ŠKODCOVIA

 • Akarinóza /kučeravosť/ listov viniča a Erinóza
 • Nosánik viničový (Byctiscus betulae)
 • Obaľovače
  • Obaľovač mramorový (Lobesia botrana),
  • Obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella) a
  • Obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana)