Choroby a ochrana listovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana listovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb listovej zeleniny (šalát hlávkový, šalát ľadový, čakanka, endívia, kapusta pekinská, kapusta čínska, špenát, mangold) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Fyziologické poruchy
 • Vírusové ochorenia

  • Vírusová mozaika šalátu (Lettuce mosaic virus – LMV)
  • Vírusová mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV)
  • Mozaika špenátu (vírus mozaiky repy, BMV)
  • Vírusová mozaika karfiolu (Cauliflower mosaic virus CaMV)
  • Vírusová mozaika zeleru (Celery mosaic virus – CeMV)
  • Bakteriálne vädnutie
  • Zahnívanie šalátu
  • Pleseň šalátová (Bremia lactucae)
  • Pleseň špenátová (Perenospora spinaciae)
  • Antraknóza špenátu (Cladosporium variabilef.sp. spinaciae)
  • Škvrnitosť listov
  • Múčnatka repy (Erysiphe betae)
  • Múčnatka čakanky
  • Múčnatka (Erysiphe communis)
  • Hniloby
  • Pleseň valeriánkovitá (Perenospora valeranellae), pleseň sivá (Sclerotinia sclerotiorum) a fómová hniloba (Phoma valerianellae)
  • Nádorovitosť
  • Alternáriová škvrnitosť (Alternaria brassicae Berk.)
  • Fómová hniloba
  • Septorióza zeleru
  • Septóriová škvrnitosť listov petržlenu


Fyziologické poruchy

Fyziologické poruchy – nedostatok vápnika, ktorý je príčinou okrajovej nekrózy listov šalátu, pri ktorej okraje predovšetkým vonkajších listov hnednú a odumierajú. Je to porucha rýchleného šalátu pri relatívnom nedostatku prijateľného vápnika z dôvodu nadbytku draslíka a dusíka v pôde, príp. nedostatočnej závlahy.
Okrajová nekróza listov sa vyskytuje aj u endívii.
U pekinskej kapusty sa nedostatok prijateľného vápnika prejavuje nekrózou vnútorných listov (tvorba malých, mierne vpadnutých sivých až čiernych škvŕn) predovšetkým pri dlhodobom skladovaní fyziologicky prezretých rastlín.
Šalát patrí k plodinám výrazne citlivým na zasolenosť pôdy. Dochádza k spomaleniu tvorby hlávok a k tvorbe tmavých (kožovitých) listov.
Na zasolenosť pôdy je veľmi citlivá aj valeriánka poľná, predovšetkým pri pestovaní v zakrytých priestoroch.


Vírusové ochorenia

Vírusová mozaika šalátu (Lettuce mosaic virus – LMV)

Vírusová mozaika šalátu (Lettuce mosaic virus – LMV) je závažné vírusové ochorenie šalátu. Listy šalátu sú skučeravené, mozaikovité, rastliny sú zakrpatené. Okrem šalátu napáda aj čakanku šalátovú a endíviu.
Infekcia sa prenáša voškami aj semenom.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Vírusová mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV)

Vírusová mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV) vytvára taktiež mozaiky na listoch šalátu, ktorá je prenosná len voškami.
Toto vírusové ochorenie spôsobuje aj žltú škvrnitosť špenátu, ktorá sa prejavuje žltými škvrnami na srdiečkových listoch špenátu.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Mozaika špenátu (vírus mozaiky repy, BMV)

Mozaika špenátu (vírus mozaiky repy, BMV) postihuje špenát a mangold. Na listoch sa tvoria drobné, žlté škvrny s tmavým stredom, ktoré sa zlievajú do väčších celkov.
Žltačka špenátu (vírus nekrotickej žltačky repy) – v porastoch sa objavujú ohniská žltnúcich rastlín.
Obidva vírusy sú prenášané voškami.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Vírusová mozaika karfiolu (Cauliflower mosaic virus CaMV) a
vírusová mozaika okrúlice (Turnip mosaic virus TuMV)

Vírusová mozaika karfiolu (Cauliflower mosaic virus CaMV) a vírusová mozaika okrúlice (Turnip mosaic virus TuMV) napádajú pekinskú a čínsku kapustu. Prejavujú sa mozaikovým sfarbením a deformáciou mladých („srdiečkových“) listov.
Tieto virózy sú neprenosné osivom a ich vektorom je viac, než 50 druhov vošiek, predovšetkým voška kapustová a voška broskyňová.
Hlavným zdrojom infekcie sú buriny a napadnuté rastliny, rastúce na neobrábaných plochách.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Vírusová mozaika zeleru (Celery mosaic virus – CeMV

Vírusová mozaika zeleru (Celery mosaic virus – CeMV) napáda porasty stopkového a listového zeleru. Prejavuje sa presvetlením žilnatiny listov, srdiečkové listy zaostávajú v raste, môžu sa skrúcať.
Prenáša sa voškami.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Bakteriálne vädnutie ľadového šalátu, čakanky a endívie

Bakteriálne vädnutie ľadového šalátu, čakanky a endívie je spôsobené baktériou Pseudomonas marginalis pv. marginalis, ktorá je príčinou upchávania vodivých pletív, čo sa prejavuje ich zhednutím. Následne vonkajšie listy vädnú.

OCHRANA

 • Spočíva vo vhodnej závlahe, vyrovnanej výžive a v hlbokom zaorávaní pozberových zvyškov a v preventívnom striedaní plodín.
 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, a striekanie s bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Zahnívanie šalátu

Zahnívanie šalátu spôsobuje viacero patogénov. Prejavuje sa mäknutím, neskôr zahnívaním koreňového krčka a žltnutím, a následne vädnutím vonkajších listov. Pri vlhkom počasí hnijú a pri suchom usychajú.
Huby Sclerotina sclerotiorum a S. minor spôsobujú tvorbu bieleho vatovitého mycélia.
Pri napadnutí hubou Botrytis cinerea sa tvorí typické sivé sporulujúce mycélium.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Pleseň šalátová (Bremia lactucae)

Pleseň šalátová (Bremia lactucae) sa na šaláte vyskytuje v podmienkach s vyššou vzdušnou vlhkosťou. Prejavuje sa tvorbou svetlozelených až žltozelených škvŕn rôznej veľkosti, ktoré neskôr nekrotizujú, zasychajú a napadnuté listy opadávajú.

OCHRANA

 • Spočíva v pestovaní odolných odrôd, v dezinfekcii substrátu pri rýchlenom šaláte, dôslednej likvidácii pozberových zvyškov, hlbokej orbe a v morení osiva 1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %.
 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Pleseň špenátová (Perenospora spinaciae)

Pleseň špenátová (Perenospora spinaciae) je najzávažnejšie ochorenie špenátu. Prejavuje sa tvorbou žltých rozptýlených škvŕn na vrchnej strane listov a sivofialovým povlakom zo spodnej strany. Aj slabo napadnuté rastliny sú horkasté a nekonzumovateľné. Hlavným zdrojom infekcie sú pozberové zbytky a infikované osivo.

OCHRANA

 • Spočíva v dodržiavaní osevných postupov, neprehnojovaní dusíkom, redších výsevoch a v morení osiva 1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %.
 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Antraknóza špenátu (Cladosporium variabilef.sp. spinaciae)

Antraknóza špenátu (Cladosporium variabilef.sp. spinaciae) napáda v menšom rozsahu listy špenátu. Spôsobuje drobné, lemované, mierne prepadnuté škvrny.
Hlavným zdrojom šírenia je infikované osivo.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Škvrnitosť listov, tzv. cerkospóra repy

Škvrnitosť listov, tzv. cerkospóru repy pri mangolde spôsobuje Cercospora beticola. Prejavuje sa tvorbou asi 2 až 3 mm veľkých škvŕn so svetlým stredom a výrazným tmavším (červenohnedým až fialovým) lemom. Pri silnom napadnutí dochádza až k usychaniu najstarších listov.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, prípadne postrekovať bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Múčnatka repy (Erysiphe betae)

Múčnatka repy (Erysiphe betae) napáda repu a porast mangoldu. V druhej polovici vegetácie spôsobuje múčnaté povlaky na vrchnej strane listov.

OCHRANA

 • Aplikácia prípravku Folicit, v koncentrácii 0,5 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %.

Múčnatka čakanky

Múčnatka čakanky je pomerne častým ochorením u čakanky. Pôvodcom je huba Erysiphe cichoracearum. Prejavuje sa bielym múčnatým povlakom na všetkých nadzemných častiach predovšetkým v druhej polovici vegetácie. Napadnuté listy postupne žltnú, hnednú a zasychajú.

OCHRANA

 • Aplikácia prípravku Folicit, v koncentrácii 0,5, % spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %.

Múčnatka (Erysiphe communis)

Múčnatka (Erysiphe communis) napáda porasty valeriánky. Prejavuje sa múčnatými povlakmi na povrchu listov.

OCHRANA

 • Aplikácia prípravku Folicit, v koncentrácii 0,5 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %.

Hniloby

Hniloby u čakanky na rýchlenie pukov spôsobuje viacero pôvodcov. Tzv. sivú hnilobu spôsobuje Botryotinia fuckeliana (anamorfa Botrytis cinerea); biele vatovité mycélium Sclerotinia sclerotiorum a suchú hnilobu listov Phytophtora craptogea.

OCHRANA

 • Aplikácia prípravku PowerOf-K, v koncentrácii 0,6 %, spolu s prípravkom BorOil v koncentrácii 0,2 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil v koncentrácii 0,2 %.
 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Pleseň valeriánkovitá (Perenospora valeranellae), pleseň sivá (Sclerotinia sclerotiorum) a fómová hniloba (Phoma valerianellae)

Pri pestovaní v zakrytých priestoroch sú vhodnými opatreniami dezinfekcia pôdy, morenie osiva, dostatočné vetranie, ako aj nepestovať valeriánku po sebe minimálne 2 roky.

OCHRANA

 • Aplikácia prípravku Profidol-PK, v koncentrácii 0,3 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2, % a prípravkom PowerOf-K, v koncentrácii 0,6 %.

Nádorovitosť kapustovitých

Nádorovitosťou kapustovitých je napádaný koreňový systém kapusty pekinskej a čínskej, podobne, ako aj ostatných druhov zeleniny z čeľade Brassicaceae .
Pôvodcom ochorenia je Plasmodiophora brassicae Wor., ktorá spôsobuje tvorbu nádorov na koreňoch rastlín, čo sa prejavuje spomalením rastu, žltnutím listov a dočasným, neskôr trvalým vädnutím rastlín.

OCHRANA

 • Spočíva v zvyšovaní pH pôdy na 6,5 až 7 a dodržiavaní osevných postupov.
 • Na infikovaných pôdach pestujeme len plodiny z predpestovaných priesad.

Alternáriová škvrnitosť (Alternaria brassicae Berk.)

Alternáriová škvrnitosť (Alternaria brassicae Berk.) je závažným ochorením pekinskej a čínskej kapusty.
Na listových čepeliach sa vytvárajú koncentrické sivohnedé až hnedofialové škvrny, s priemerom často väčším ako 1 cm, ktoré sa postupne zväčšujú a splývajú.
Primárnym zdrojom infekcie je osivo, menej napadnuté rastlinné zbytky v pôde a porasty ozimnej repky. Počas vegetácie sa ochorenie šíri pomocou konídií, ktoré sú roznášané vetrom hlavne pri vysokej vzdušnej vlhkosti a teplote okolo 25 °C.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, prípadne postrekovať bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Fómová hniloba

Fómová hniloba sa prejavuje u pekinskej kapusty a je spôsobená hubou Leptosphaeria maculans (anamorfa Phoma lingam), ktorá je jedným z pôvodcov padania klíčiacich rastlín, prejavujúca sa sivohnedými škvrnami na klíčnych listoch, stonkách, koreňových krčkoch a na koreňoch. Pri silnejšom napadnutí rastliny odumierajú. Na starších listoch sa tvoria vpadnuté škvrny s tmavým okrajom, na povrchu s veľmi drobnými čiernymi plodničkami (pyknidami).

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, prípadne postrekovať bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Septorióza zeleru

Septorióza zeleru je najzávažnejším hubovým ochorením zeleru stopkového a listového. Spôsobuje ju huba Septoria apiicola. Prejavuje sa prevažne za daždivého počasia tvorbou drobných (1 až 3 mm) svetlohnedých škvŕn so žltým okrajom.

OCHRANA

 • Preventívne opatrenie – zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, prípadne postrekovať bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Septóriová škvrnitosť listov petržlenu

Septóriová škvrnitosť listov petržlenu. Pôvodcom je huba Septoria petroselini, ktorá na listoch a stopkách petržlenu spôsobuje sivohnedé ohraničené škvrny. Šíri sa za chladnejšieho a vlhkejšieho počasia.
Naopak v období suchého a teplého leta porasty petržlenu môžu byť napadnuté múčnatkou, ktorej pôvodcom je huba Erysiphe heracle. Napadnuté vrchné strany listových čepelí sú pokryté bielym múčnatým povlakom, sú krehké a strácajú turgor.

OCHRANA

 • Preventívnym opatrením je zapracovať do pôdy  produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, prípadne postrekovať produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.
 • Na múčnatku použijeme prípravok Folicit, v koncentrácii 0,5 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %.