Plodová zelenina

(rajčiak, zemiaky, paprika, baklažán, uhorky, melóny, dyne, tekvice a iné)

Obsah sekcie „Plodová zelenina“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovanej plodovej zeleniny (rajčiak, zemiaky, paprika, baklažán, uhorky, melóny, dyne, tekvice a iné) spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

 • Choroby čeľade Solanaceae:
  • Ružicovitosť papriky (Cucumis virus 1 Smith), Tabaková mozaika papriky (Nicotiana virus L.)
  • Stolbur papriky
  • Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov (Alternaria porri solani)
  • Fytoftóra a septorióza rajčiaka (Phytophtora infestans a Septoria lycopersici)
  • Múčnatka rajčiaka (Erysiphe orontii)
  • Kladospóriová škvrnitosť rajčiakov (Cladosporium fulvum)
  • Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas vesicatoria)
  • Pleseň zemiaková (Phytophthora infestans)
  • Alternáriová škvrnitosť listov zemiakov (Alternaria porri solani)
  • Obyčajná chrastavitosť zemiakov (Streptomyces scabies)
 • Choroby čeľade Cucurbitaceae:
  • Horknutie plodov
  • Deformácia plodov
  • Výživové poruchy
  • Mozaika uhorky
  • Žltá mozaika cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV) 
  • Vírusová mozaika dyne červenej (Wattermelon mosaic virus – WMV)
  • Mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CM)
  • Bakteriálna škvrnitosť (Pseudomonas siringe pv. lachrimens)
  • Antraknóza (Colletotrichum lagenarium)
  • Vädnutie rastlín – Tracheomykózy
  • Pleseň uhorková (Pseudoperonospora cubensis)
  • Čerň na uhorkách (Cladosporium cucumerinum)
  • Múčnatka uhorková (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum)

ŠKODCOVIA

 • Škodcovia čeľade Solanaceae:
  • Molice (najčastejšie – molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum))
  • Roztoče
  • Vošky (najčastejšie – voška broskyňová (Myzus persicae))
  • Strapka západná (Frankliniella occidentalis)
  • Kvetárka všežravá (Delia platura)
  • Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)
  • Drôtovce
 • Škodcovia čeľade Cucurbitaceae:
  • Larvy
  • Vošky (Aphididae
  • Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)
  • Molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum)
  • Strapka západná (Frankliniella occidentalis)
  • Háďatko koreňové (Meloidogyne hapla)