Škodcovia a ochrana strukovej zeleniny

V časti „Škodcovia a ochrana strukovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených škodcov strukovej zeleniny (fazuľa, hrášok, bôb) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Obaľovač hrachový (Cydia nigricana)
  • Strapka hrachová (Kakothrips robustus)
  • Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)
  • Zrniarka hrachová (Bruchus pisorum)
  • Zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus)


Obaľovač hrachový (Cydia nigricana)

Obaľovač hrachový (Cydia nigricana) je motýľ, ktorého húsenice poškodzujú semená hrachu vo vyvíjajúcich sa strukoch.

OCHRANA

  • Ochrana sa vykonáva na základe náletu motýľov do feromónových lapačov.

Strapka hrachová (Kakothrips robustus)

Strapka hrachová (Kakothrips robustus) veľmi často poškodzuje kvety a mladé stonky hrachu.

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae) napáda fazuľu v teplých a suchých rokoch. Listy postupne žltnú, hnednú, odumierajú.  

Zrniarka hrachová (Bruchus pisorum), Zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus)

Zrniarky sú chrobáky, ktoré poškodzujú semená strukovín.
V semenách hrachu sa vyvíja Zrniarka hrachová (Bruchus pisorum), do porastov hrachu nalietava v čase kvitnutia. Samičky kladú vajíčka na mladé struky. Larvy sa vžierajú do strukov a do vyvíjajúceho sa semena.
Zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus) je teplomilná, je predovšetkým skladovým škodcom.

OCHRANA

  • Foliárna aplikácia bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.