O spoločnosti

Výskum, vývoj a výroba ekologických prípravkov a hnojív – to je hlavnou náplňou činnosti spoločnosti Bioka, s.r.o.

Ekologické produkty

Všetky produkty sú bez rezíduí a sú vyrobené na Slovensku, pod logom značky NATURAL SMART TECHNOLOGY (prírodne inteligentné technológie).

Natural Smart Technology

Heslo spoločnosti Bioka, s.r.o.

Spoločnosť sa riadi heslom POMÁHAJ PRÍRODE. Preto sa snaží vyvíjať prípravky, ktorých používanie v poľnohospodárstve neškodí zdraviu ľudí, zvierat, ale ani prírode.

Niečo viac o nás

Podrobnejšie informácie o našej spoločnosti nájdete v jednotlivých častiach menu O spoločnosti (alebo kliknutím na nasledujúce odkazy):

 

S úctou
Bioka, s.r.o., Šenkvice

logo spoločnosti Bioka