Kto sme

Sme spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába vlastné ekologické prípravky, určené pre pestovateľov plodín – či už pre poľnohospodárov, vinohradníkov alebo záhradkárov.

Hlavný cieľ spoločnosti Bioka, s.r.o.

Spoločnosť Bioka, s.r.o. sa riadi heslom POMÁHAJ PRÍRODE. Preto sa usiluje vyvíjať, vyrábať a ponúkať pestovateľom plodín vlastné prípravky a hnojivá, ktoré pomáhajú plodinám, ale neškodia zdraviu ľudí, zvierat, ani životnému prostrediu. Vyrobené sú na Slovensku, pod logom značky NATURAL SMART TECHNOLOGY (prírodne inteligentné technológie).

Bioka Natural Smart Technology

Oblasť pôsobenia

Spoločnosť Bioka, s.r.o. pôsobí v oblasti ekologických technológií pre ochranu a výživu rastlín.
Od svojho vzniku, v roku 2015, je činnosť spoločnosti zameraná na výskum, vývoj a výrobu ekologických prípravkov a hnojív.

Portfólio spoločnosti = ekologické prípravky

Portfólio spoločnosti Bioka, s.r.o. tvoria produkty z oblasti prírodných látok a nových ekologických formulácií, ktoré sú alernatívnou náhradou zdraviu škodlivých chemických pesticídov používaných na ochranu rastlín proti patogénom.

Spoločnosť v rámci svojich produktov prináša modernú inteligentnú technológiu ochrany rastlín na prírodnej báze, ktorá je koncipovaná na najnovších vedeckých poznatkoch.

Všetky prípravky sú bez rezíduí a prevažná väčšina z nich je povolená na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.

Tie produkty, ktoré nie sú povolené pre ekologické poľnohospodárstvo, je možné využívať v integrovanej produkcii.

Naše produkty je možné pozrieť tu -> Naše portfólio

Základná úloha spoločnosti

Základnou úlohou spoločnosti Bioka, s.r.o. je dosiahnutie vysokej spokojnosti Vás, zákazníkov. Dúfame, že naše ekologické produkty (prípravky) Vám zabezpečia produkciu kvalitných poľnohospodárskych komodít bez zdraviu škodlivých rezíduí pesticídov a degradačných produktov. 

Ekologické technológie ochrany rastlín chránia životné prostredie, zvyšujú biodiverzitu a zdravie konzumentov.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, milí pestovatelia !

logo spoločnosti Bioka, s.r.o.