Naše portfólio

V našom portfóliu výrobkov sa nachádzajú produkty, ktoré vyrábame z prírodných látok a s pomocou nových ekologických formulácií, čím sú alternatívnou náhradou zdraviu škodlivých chemických pesticídov používaných na ochranu rastlín proti patogénom.
Spoločnosť v rámci nich prináša modernú inteligentnú technológiu ochrany rastlín na prírodnej báze, ktorá je koncipovaná na najnovších vedeckých poznatkoch.

Všetky naše produkty sú bez rezíduí a prevažná väčšina z nich je povolená na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.


Jednotlivé produkty je možné kúpiť aj v našom malom internetovom obchode.