Profidol-PK

Profidol-PK je kvapalné hnojivo s vysokým obsahom fosforu a draslíka. Vplýva na posilnenie prirodzenej obranyschopnosti rastlín. Eliminuje hubové eukaryotické mikroorganizmy.

AKTIVÁCIA IMUNITNÉHO SYSTÉMU

POUŽITIE

VÝŽIVA  –  PERONOSPÓRA  –  FYTOFTÓRA

Profidol-PK je kvapalné hnojivo s vysokým obsahom fosforu a draslíka. Hnojivo vplýva na veľkosť listovej plochy a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách. Zároveň zasahuje aj do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín. Vysoký obsah draslíka a fosforu v hnojive aktivizuje tvorbu rozličných enzýmov a fytoalexínov, ktoré podporujú aj prirodzenú obranyschopnosť rastlín proti patogénom.
Fosfor (P) má zásadnú úlohu pri vegetatívnom vývoji viniča. Jeho hlavná úloha sa týka energetického metabolizmu, pretože fosforové ióny (okrem vplyvu znižovania patogénnych húb) sú schopné prijímať a prepravovať svetelnú energiu zachytenú listami. Spolu s dusíkom je jednou z podstatných zložiek nukleových kyselín (DNA).
Draslík (K) má dôležitú úlohu vo viniči a je veľmi mobilný. Podieľa sa na neutralizácii organických kyselín produkovaných počas fotosyntézy a umožňuje tak udržiavať intracelulárne pH priaznivé pre syntézu cukrov. Má tiež úlohu pri úspore vody, pri aktivácii enzymatických systémov.

VÝHODY

 • Obsah fosforu a draslíka zlepšuje nutričný stav rastlín.
 • Zasahuje do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín.
 • Vplýva na tvorbu fytoalexínov (posilnenie prirodzenej obranyschopnosti rastlín).
 • Eliminácia hubových eukaryotických mikroorganizmov (oomycet).

OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

ZLOŽENIE

 • PK 30-20
 • Vo vode rozpustný P2O5  min. 30 %
 • Vo vode rozpustný K2O   min. 20 %

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • pH: 4,0-6,0
 • hustota: 1,3-1,4 g.cm-3

DÁVKOVANIE

 • 1,0 – 3,0 litrov / ha (0,1-0,3 %)

MECHANIZMUS ÚČINKU

Aplikáciou prípravku rastlina prijíma veľké množstvá fosforového iónu a začne inhibovať (znižovať) rast patogénnych húb (Phytophthora parasitica, Plasmopara viticola a iné). V ďalšej fáze fosfor a draslík následne pôsobia aj na tvorbu a akumuláciu fytoalexínov v bunkách rastlín, čím sa aktivuje prirodzená imunitná odozva. Tieto dva mechanizmy majú preventívny a taktiež kuratívny účinok na rastliny.

V období silných a dlhotrvajúcich infekcií chorôb a pri fenologickej fáze vývoja bobúľ aplikujeme foliárne v koncentrácii 0,2 až 0,3 %, alebo pri aplikácii do závlahy na pôdu v koncentrácii 0,3-0,4 % počas intervalu 20 až 30 dní.


DOKUMENTY K PRODUKTU