Posted on

3. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 18. 6. 2022

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza viniča je kvitnutie (BBCH 61-68) až koniec kvitnutia (BBCH 69-71) v závislosti od odrody a lokality. Na niektorých odrodách a lokalitách prvé kvetné čiapočky sa uvoľňujú z lôžka, začína rozkvitanie (BBCH 60-61), na iných lokalitách  čiapočky opadávajú.
Podľa % opadaných čiapočiek zo strapcov je vinič vo fenologickej fáze BBCH od 61-68. Ak opadne 20 % čiapočiek, je to BBCH 62, ak opadne 30 % – BBCH je 63, ak 40 % – BBCH 64, atď. Koniec kvitnutia, čiže BBCH 69opadnutých je viac, ako 80 % čiapočiek.
Dňa 09.06. začali podvečer silné búrky, s krúpami (napr. Záhorie, Nitra a okolie a Šaľa). Búrky boli spojené s prietržou mračien, niekde aj s ľadovcom. Podľa meteorológov  môžeme  očakávať  v sobotu 18.06 prúdenie horúceho vzduch, ktoré bude pretrvávať až do 24.6. Po týchto dňoch v niektorých lokalitách môžeme očakávať prehánky až búrky. V iných lokalitách sem-tam prehánky. Vinič po odkvitnutí je vo veľmi citlivej rastovej fáze, z toho dôvodu je nevyhnutné  ošetrenie proti peronospóre aj proti múčnatke.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Múčnatka – tak, ako aj iné huby – sa rozmnožuje pohlavne i nepohlavne. Múčnatka môže infikovať svojho hostiteľa (vinič) bez prítomnosti voľnej vody. Treba poznamenať, že tvorba spór múčnatky je podporovaná vysokou vlhkosťou vzduchu, ale rozptýlenie spór sa urýchľuje pri nízkej vlhkosti vzduchu. Veľmi silné infekcie na viniči zvyčajne vznikajú, keď je vlhkosť vzduchu v noci vysoká a cez deň nízka. Optimálna teplota pre múčnatku je 20 – 25 °C. Nepohlavné rozmnožovanie múčnatky je spojené s produkciou konídií, ktoré rýchlo rozširujú chorobu vo vinohradoch.

V súčasnosti je počasie na rôznych lokalitách rozdielne. V niektorých vinohradníckych lokalitách sú zaznamenané búrky, intenzívne dažde, ktoré vznik múčnatky inhibujú (potláčajú). Je ale veľa lokalít s podmienkami vhodnými na šírenie infekcie, t. j. teplé suché počasie s primeranou vlhkosťou, ktoré spôsobuje závažnejšie ochorenie viniča. V týchto lokalitách trvá nebezpečenstvo rýchleho šírenia infekcie múčnatky. Stačí orosenie dažďom do 1,0 mm a infekcia pokračuje.

Dôležité je skoré a preventívne ošetrenie  viniča proti múčnatke, čím zabránime neskorším škodám na úrode.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINOHRADU PROTI MÚČNATKE VINIČA:

 • SLABÁ INFEKCIA MÚČNATKY VINIČA (slabý infekčný tlak):
  PowerOf-K 1,0 % (10,0 l/ha)  +  FerrumOil 0,2 % (2,0 l/ha)
 • SILNÁ AŽ VEĽMI SILNÁ INFEKCIA MÚČNATKY VINIČA (silný infekčný tlak):
  PowerOf-K 0,7 % (7,0 l/ha)  BiokaURTICA 0,2 % (2,0 l/ha)  +  FerrumOil 0,2 % (2,0 l/ha)

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

V súčasnosti pretrvávajú vyššie teploty, v mnohých lokalitách s nízkymi zrážkami od 1 mm do 2 mm, tým nie sú splnené požiadavky na vlhkosť pôdy a na šírenie infekcie peronospóry viniča. V iných vinohradníckych lokalitách sa vyskytujú búrky s vyššími zrážkami a s vysokou relatívnou vlhkosťou 95 -100 %.  S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20-40 mm. Niekoľko dní po lejakoch, v lokalitách s vyššími teplotami, vzniknú vhodné podmienky pre šírenie infekcie peronospóry viniča. Ku klíčeniu oospór je potrebná teplota nad 11°C a zrážky za 1 deň nad 10 mm.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINIČA PROTI PERONOSPÓRE:

 • SLABÁ INFEKCIA PERONOSPÓRY VINIČA (slabý infekčný tlak):
  CuproTonic 0,4 % (4,0 l/ha)
 • SILNÁ AŽ VEĽMI SILNÁ INFEKCIA PERONOSPÓRY VINIČA (silný infekčný tlak):
  Chitopron 5 % 0,3% (3,0 l/ha)  +  CuproTonic 0,2 % (2,0 l/ha)

V tejto fenologickej fáze – PO KVETE – odporúčame KOMBINOVANĚ OŠETRENIE VINIČA PROTI MÚČNATKE A PERONOSPÓRE:

Folicit 0,3 % (3,0 l/ha) BiokaURTICA 0,2 % (2,0 l/ha) Chitopron 5 % 0,3% (3,0 l/ha)  CuproTonic  0,2 %  (2,0 l/ha)    

alebo

BiokaURTICA 0,3 % (3,0 l/ha)  +  Chitopron 5 % 0,3 % (3,0 l/ha)  CuproTonic 0,2 % (2,0 l/ha)  +  BorOil 0,1 % (1,0 l/ha)

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
3. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 18. 6. 2022 (.pdf)