Posted on

Odporúčanie ochrany vinohradov č. 2/2023

Vzhľadom k blížiacemu sa 2. termínu aplikácií postrekov vydávame v rámci Bioka, s.r.o., odporúčanie na ochranu vinohradov pre agronómov/vinohradníkov/vinárov.

DRUHÝ POSTREK

Druhý postrek je naplánovaný v intervale 10 až 12 dní po prvom sírnom postreku pre veľkosť letorastov 50 – 80 cm (tesne pred kvitnutím viniča). 

Použijeme v rámci postrekového plánu kombináciu FolicitBiokaURTICA a Burgundskú zmes (Bioka SÍRAN MEĎNATÝ + PowerOf-K).

ODPORÚČANIE 2. POSTREKU V KONCENTRÁCIÁCH:

  1. Bioka SÍRAN MEĎNATÝ 0,3 % (3 kg/1 000 l vody)
  2. PowerOf-K 0,33 % (3,3 l/1 000 l vody)
  3. BiokaURTICA 0,4 % (4 l/1 000 l vody)
  4. Folicit 0,4 % (4 l/1 000 l vody) 

Na hektár aplikujte minimálne 400 až 500 litrov vody!

POSTUP PRÍPRAVY POSTREKOVEJ ZMESI:

Do postrekovača naplneného do 1/2 vodou nalejte rozpustený Bioka SÍRAN MEĎNATÝ a za miešania naraz pridáme PowerOf-K – vyzráža sa Burgundská zmes. Po 5 minútach prilejeme BiokaURTICA. Nakoniec Folicit rozmiešame zvlášť vo vedre s vodou a potom ho vylejeme do tank-mixu ako posledný a postrekovač doplníme vodou.

PRÍKLAD:

Na 100 litrov vody pridáme:

300 g  (0,3 %Bioka SÍRAN MEĎNATÝ,
330 ml  (0,33 %PowerOf-K,
400 ml  (0,4 %BiokaURTICA a
400 ml  (0,4 %Folicit.

DOPLNENIE K OCHRANE VINIČA

V časti Na stiahnutie je priložený aj dokument Aplikácia Bioka prípravkov na vinič – r. 2023, kde je stručne rozdelená ochrana viniča na celý rok, aj s koncentráciami uvedených prípravkov.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie: