Posted on

Ekologická ochrana múčnatky viniča

Múčnatka viniča (Erysiphe necator) je považovaná odborníkmi na celom svete za závažnú chorobu viniča, ktorá môže na úrodách spôsobiť rozsiahle škody.
Preto sme sa rozhodli venovať sa tejto chorobe podrobnejšie v našom článku. Článok je, kvôli väčšiemu rozsahu, aj obsahu, rozdelený na dve samostatné časti.


Ekologická ochrana múčnatky viniča – 1. časť

Ing. Ivan Kakalík, PhD., Bioka, s.r.o., Šenkvice

V článku sa nachádzajú informácie o zaradení huby Erysiphe necator (múčnatky viniča) na základe novej používanej klasifikácie, o príznakoch na jednotlivých orgánoch viniča v priebehu infekcie, ale aj o morfológii múčnatky, biologickom cykle múčnatky …
Je tu aj stručne popísaný pokus vo vinohrade, v ktorom boli použité ekologické prípravky na ochranu viniča pred múčnatkou.
Čítať celý text (1. časť článku)… (vo formáte .pdf)


Ekologická ochrana múčnatky viniča – 2. časť

Ing. Ivan Kakalík, PhD., Bioka, s.r.o., Šenkvice

V tomto článku sa venujeme senzorickej identifikácii príznakov choroby priamo vo vinohrade (na listoch, letorastoch, strapcoch), ako aj biologickému cyklu huby Erysiphe necator (múčnatky viniča). 
Okrem toho je tu uvedený aj podrobnejší popis a vysvetlenie pokusu ekologickej ochrany vo vinohrade z prvej časti článku (kedy, podľa čoho a s akými prípravkami sa robila ochrana viniča, aké boli výsledky…).
Čítať celý text (2. časť článku)… (vo formáte .pdf)


NA STIAHNUTIE – celý článok:

Posted on

3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 9. 7. 2021

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza vinohradov je po kvitnutí – rast bobúľ (bobule veľkosti brokov až hrášku) v závislosti od odrody a lokality (BBCH 73-75).
S nástupom leta 2021 prišlo aj teplé počasie. Zatiaľ, čo teploty v máji boli pod normálom, v júni vo väčšine dní od začiatku júna bola priemerná denná teplota vzduchu vyššia, ako dlhodobý priemer rokov 1981 – 2010. V júni nastalo citeľné oteplenie, bolo pomerne sucho, pretože zrážky, ktoré v prvých dňoch júna spadli (a bolo ich málo) nedokázali vykompenzovať vysoký výpar v tomto období.
Až v druhej polovici júna, na základe teplého počasia, nízkych zrážok a vyššej nočnej vlhkosti vzduchu, na vybraných lokalitách Slovenska, v 24. týždni, t. j. od 14.06. do 20.6.2021, došlo k splneniu predpokladov pre vznik múčnatky viniča. Tento predpoklad sa potvrdil v 25. a 26. týždni.
Mesiac jún sa prejavil extrémnym horúcim počasím, vysokými hodnotami teploty vzduchu, a v niektorých oblastiach dokonca výskytom tropických dní. Z dôvodu tropických, dlhotrvajúcich dní s vysokou teplotou, sa predpoklad šírenia peronospóry zastavil, ale od 08.07.2021 meteorológovia hlásia na mnohých miestach búrky, v dôsledku ktorých sa môžu obnoviť infekcie peronospóry viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Niekoľko slov k múčnatke:
Do roku 2000 sa používal latinský názov Uncinula necator (Schw.) Burr; resp. Oidium tuckeri (Berk.) a pod. Začiatkom roka 2000 bola určená sekvencia Deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) múčnatky viniča. Sekvencia múčnatky využíva vedecké metódy na určenie primárnej štruktúry múčnatky, ale aj iných húb. Preto niekedy v časopisoch môžete vidieť súčasný, aj starý názov pre múčnatku (v názve nášho odporúčania používame aj staré názvy). Taxonómia (klasifikácia, resp. zaradenie, rozdeľovanie) múčnatky bola vedecky prepracovaná a založená na nových údajoch o DNA. Pokračovať v čítaní: 3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 9. 7. 2021

Posted on

2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 14. 6. 2021

SITUÁCIA

Máj 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny, v západnej polovici územia prevažne až silne podnormálny.
Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol máj prevažne nadnormálny, v niektorých regiónoch západného a stredného Slovenska až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Výnimkou bol len krajný východ a južná časť stredného Slovenska, kde bol máj zrážkovo normálny. Zrážky sa vyskytovali na území Slovenska takmer každý deň, s výnimkou obdobia od 8.5. do 11.5.2021. Najviac ich spadlo v priebehu druhej májovej dekády (12.5. – 19.5.2021).
Koncom mája (30.5. – 31.5.2021) vystúpili teploty na 18 °C až 19 °C a postupne v júni (1.6. – 12.6. 2021) sa zvyšovali od 21 °C do 28 °C. Teplé počasie uplynulého týždňa, ktoré bolo prerušované len lokálnymi búrkami, urýchlilo vývoj vegetácie.
Vinič je v súčasnosti vo fenologickej fáze vývoja kvetenstva okolo BBCH 53-57. V oblastiach so suchým rázom počasia s vysokými teplotami sa očakáva múčnatka.
Napriek veľmi daždivému počasiu v máji ešte na mnohých lokalitách nie sú splnené podmienky sekundárnej infekcie pre peronospóru viniča. Na lokalitách, kde denný úhrn zrážok bol nad 30 mm za 24 hodín, boli splnené podmienky infekcie pre peronospóru. Napr. na strednom Slovensku spadlo viac ako 50 mm dažďa za 24 hodín.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Po májových dažďoch, s nasledujúcimi vysokým teplotami v mesiaci jún, boli v mnohých lokalitách splnené podmienky pre vznik a šírenie primárnej infekcie múčnatky. Pokračovať v čítaní: 2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 14. 6. 2021

Posted on

1. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 23. 5. 2021

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fáza vinohradov je väčšinou v rozpätí 3-7 vyvinutých listov, v závislosti od odrody
a lokality (BBCH 13-17). V dôsledku chladného počasia v tomto týždni je aktuálne rast letorastov slabší. Vzhľadom na vývoj počasia po dažďoch a pri očakávanej teplej vlne počasia s menšími zrážkami je predpoklad vzniku a šírenia chorôb viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

V priebehu 18. týždňa boli priaznivé podmienky pre vývoj patogéna. Vývoj múčnatky bol spomalený vplyvom chladného počasia a silnejúcimi zrážkami.

V minulosti sa predpokladalo, že huba múčnatky prezimuje vo vnútri spiacich púčikov viniča. Výskumom v roku 1998 sa potvrdilo (Rágala, Kakalíková, Szabová), že takmer všetko prezimujúce inokulum (mycélium) pochádza z kleistotécií. Pokračovať v čítaní: 1. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 23. 5. 2021

Posted on

Nové prírodné produkty Bioka v koncepte NST

Aj v roku 2021 naša spoločnosť Bioka, s.r.o., prináša na trh pre záhradkárov a vinohradníkov nový rad prírodných produktov, ktoré sú využiteľné aj pri ochrane a výžive vinohradov.
Predstavené sú v článku Nová skupina prírodných produktov v koncepte ochrany a výživy viniča NATURAL SMART TECHNOLOGY.


Nová skupina prírodných produktov v koncepte ochrany a výživy viniča

NATURAL SMART TECHNOLOGY

Ing. Ivan Kakalík, PhD., Bioka, s.r.o., Šenkvice

Aj v tomto roku naša firma Bioka, s.r.o., prináša na trh pre záhradkárov a vinohradníkov nový rad prírodných produktov. Tento nový rad produktov je využiteľný aj pri ochrane a výžive vinohradov, preto ho vinohradníkom a vinárom v krátkosti predstavujeme v následnom článku.

Prvé dva prírodné produkty obsahujú koncentrované extrakty z liečivých bylín. Určité extrakty z bylín sa dajú použiť ako biologické pesticídy, ktoré sú rovnako účinné, ako chemické. Ich výnimočnosť spočíva v zložkách, ktoré pochádzajú z prírody a nemajú vedľajšie účinky na ľudí a zvieratá.
Čítať celý text… (vo formáte .pdf)


V článku sú predstavované výhody a využitie produktov:

BiokaURTICA
Produkt je vyrobený extrakciou za studena zo Žihľavy dvojdomej (Urtica dioica), jednej z najvšestrannejších a najúčinnejších liečivých bylín.

BiokaEQUISETUM
Produkt obsahuje koncentrát Prasličky roľnej (Equisetum arvense).

Nutrostimul
Nutrostimul je tuhé organické hnojivo vyrobené hydrolýzou prírodných proteínov s obsahom až 60 % rastlinných aminokyselín.

Na stiahnutie – celý článok:
Nová skupina prírodných produktov v koncepte NATURAL SMART TECHNOLOGY (.pdf)