Posted on

5. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 26. 7. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad vo fenologickej fáze – rast bobúľ, pričom u niektorých skorých odrôd začína ich vyfarbovanie.

Meteorológovia z meraní teplôt zistili, že jún 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny. Dažďové zrážky v júni boli na Slovensku veľmi rozdielne. Zatiaľ, čo v regiónoch Západného Slovenska boli zrážky na niektorých lokalitách veľmi nízke, na iných prevládali búrky. Rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou bol na mnohých lokalitách vyšší ako 100 C.
Pokračovať v čítaní: 5. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 26. 7. 2020

Posted on

4. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 8. 7. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad po odkvitnutí a väčšina odrôd má bobule vo fenologickej fáze – veľkosti brokov až hrášku.

Na viniči sa sporadicky vyskytujú príznaky peronospóry v podobe olejových škvŕn na listoch a taktiež aj múčnatka. Nebezpečenstvo peronospóry na strapcoch je v lokalitách s vyšším úhrnom zrážok a s výskytom vlhkého – hmlistého počasia.

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

V súčasnosti pretrvávajú optimálne podmienky pre rozvoj a šírenie patogéna. Napadnutie listov a strapcov je na niektorých tradične problémových lokalitách a citlivých odrodách. V lokalitách, v ktorých bol postrek v dôsledku prívalových dažďov zmytý (zrážky nad 20 mm), je potrebné postrek vždy zopakovať. Pokračovať v čítaní: 4. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 8. 7. 2020

Posted on

3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 20. 6. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad na konci kvitnutia, väčšina odrôd je už odkvitnutých a na niektorých lokalitách sú bobule vo fenologickej fáze – veľkosti brokov.

Po dokvitnutí vinohradov je nevyhnutné ošetrenie mladých bobúľ, ktoré po odpadnutí kvetovej čiapočky nie sú chránené prípravkami proti patogénom viniča.
V súčasnosti sa sporadicky vyskytujú príznaky peronospóry v podobe olejových škvŕn na listoch a ojedinele aj múčnatka.  Nebezpečenstvo peronospóry na strapcoch je v lokalitách s vyšším úhrnom zrážok  a s výskytom vlhkého – hmlistého počasia.

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

V súčasnosti pretrvávajú optimálne podmienky pre rozvoj a šírenie patogéna. Na väčšine porastov sa zatiaľ mycélium múčnatky nevyskytuje. Napadnutie listov je na niektorých tradične problémových lokalitách a citlivých odrodách. Pokračovať v čítaní: 3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 20. 6. 2020

Posted on

NATURAL SMART TECHNOLOGY – koncept ochrany a výživy viniča

Ochrana životného prostredia je našou výzvou – preto kladieme dôraz na používanie ekologických prostriedkov pri ochrane plodín pred chorobami a škodcami.

Klasická chemická ochrana plodín je založená na aktívnom „chemickom“ boji s patogénom, pričom cieľom je buď jeho zahubenie, alebo jeho kontrola pod hranicu ekonomickej škodlivosti. Dôsledkami takejto ochrany je vznik rezistencie, čiže odolnosti patogéna voči použitým chemickým látkam. Tým vzniká trvalé oslabenie zdravotného stavu rastlín, t. j. trvalý stres v dôsledku neustáleho vystavovania rastlín chemickým látkam, ktoré sú pre rastlinu cudzie. Dôsledkom aplikácie pesticídov – chemických látok na ošetrovanie plodín technológiou konvenčnej ochrany – je prítomnosť rezíduí v poľnohospodárskych plodinách, ktoré sa ďalej prenášajú do potravín a životného prostredia. Dlhodobá kontaminácia pôdy zvyškami reziduálnych agrochemických zlúčenín spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností pôdy a v nemalej miere aj kontamináciu podzemných zdrojov pitnej vody.

NATURAL SMART TECHNOLOGY 

Naša spoločnosť Bioka, s.r.o., má snahu ponúknuť pestovateľom viniča alternatívnu technológiu ochrany a výživy viniča, založenú na ekologicko-biologickom koncepte. Technológia pod značkou NATURAL SMART TECHNOLOGY využíva prírodné zákonitosti, rôzne fyzikálne princípy a v nemalej miere aj bakteriálne produkty.

AKO TO FUNGUJE?

Napríklad, niektoré naše produkty pôsobia na indukciu rezistencie viniča voči patogénom, a to včasným navodením geneticky zakotvených obranných mechanizmov viniča, ktoré vytvoria také hostiteľské prostredie pre patogény, ktoré znemožnia ich vývoj a premnoženie.

Pozrime sa bližšie na náš systém ochrany a výživy viniča, zhrnutý v tabuľke (pozn.: tabuľka bude viditeľná po zobrazení celého textu). Sú v nej uvedené jednotlivé aplikácie prípravkov s dávkovaním v percentách, podľa jednotlivých vývojových fenofáz viniča, proti trom hlavným chorobám viniča, ako sú múčnatka, botrytída (pleseň sivá) a peronospóra.
Čítať celý text … (vo formáte .pdf)

Natural Smart Technology

 

Na stiahnutie – celý článok:
NATURAL SMART TECHNOLOGY – koncept ochrany a výživy viniča (.pdf)

Posted on

2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 2.6.2020

SITUÁCIA

V súčasnom období sa vinohrad nachádza pred začiatkom kvitnutia (BBCH 57). V tomto období treba realizovať ošetrenie pred kvitnutím .

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

Aktuálne nie sú hlásené ani pozorované výskyty tejto choroby, ale v minulom týždni sa vyskytli zrážky, ktoré spĺňajú podmienky primárnej infekcie pre vznik a šírenie choroby. V oblastiach s vyššími zrážkovými úhrnmi môžeme v neošetrených vinohradoch predpokladať a očakávať výskyt olejových škvŕn peronospóry na listoch viniča. Pokračovať v čítaní: 2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 2.6.2020