Posted on

2. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 30. 5. 2022

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza viniča je koncom mája podľa BBCH 53, t. j. vývoj kvetenstva. Zárodky súkvetí v BBCH 53 sú jasne viditeľné.  Na letorastoch sa rozvinulo viac ako 9 listov, ich dĺžka je 60-80 cm, podľa odrody.
Mesiac máj priniesol rozmanité počasie – teplé dni sa striedali s nižšími teplotami až s letnými horúčavami. Striedaním teplých dní s nižšími a vyššími teplotami sa vyvolali mierne zrážky a v horúcich dňoch aj búrky. Na konci mája nás sprevádzali aj horúce letné horúčavy a po nich nižšie teploty. Tým sa menili aj podmienky vzniku a šírenia hubových chorôb viniča.
V lokalitách s miernymi zrážkami, resp. len s ovlhčením listov, je predpoklad vzniku múčnatky. V oblastiach po búrkach a pri vysokých priemerných teplotách, keď rozdiel priemerných teplôt medzi dennou a nočnou teplotou nebol vyšší ako 10 °C, bol predpoklad vzniku peronospóry. Na základe teplého počasia, nízkych zrážok a vyššej nočnej vlhkosti vzduchu, na mnohých lokalitách Slovenska, došlo k splneniu predpokladov pre vznik múčnatky viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Múčnatka môže infikovať svojho hostiteľa (vinič) bez prítomnosti voľnej vody. Voľná voda z dažďov je pre múčnatku nežiadúca, môže usmrtiť spóry, ktoré spôsobujú múčnatku.
Treba poznamenať, že tvorba spór múčnatky je podporovaná vysokou vlhkosťou, ale rozptýlenie spór sa urýchľuje pri nízkej vlhkosti vzduchu. Veľmi silné infekcie na viniči zvyčajne vznikajú, keď je vlhkosť vzduchu v noci vysoká a cez deň nízka. Optimálna teplota pre múčnatku je 20 – 25 °C.

V súčasnosti je počasie na rôznych lokalitách rozdielne. V niektorých vinohradníckych lokalitách sú zaznamenané búrky, intenzívne dažde, ktoré vznik múčnatky inhibujú. Je ale veľa lokalít s podmienkami vhodnými na šírenie infekcie, t. j. teplé suché počasie s primeranou vlhkosťou, ktoré spôsobuje závažnejšie ochorenie viniča múčnatkou. V týchto lokalitách trvá nebezpečenstvo rýchleho šírenia infekcie múčnatky. Stačí orosenie dažďom do 1,0 mm a infekcia pokračuje. Preto je nevyhnutné už v tomto období zamerať sa na ošetrovanie viniča proti múčnatke.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINOHRADU PROTI MÚČNATKE VINIČA:

  • Múčnatka – NÍZKY TLAK INFEKCIE: Folicit 0,4 % (4,0 l/ha)
  • Múčnatka – VYSOKÝ TLAK INFEKCIE: Folicit 0,2 % (2,0 l/ha) BiokaURTICA 0,3 % (3,0 l/ha)

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

Vzhľadom na teplé počasie s častými zrážkami a vzhľadom na fenologickú fázu viniča sa na niektorých vinohradníckych lokalitách vytvorili predpoklady na vznik peronospóry viniča. Za priaznivých klimatických podmienok už v súčasnosti môžu byť infikované zárodky súkvetia.
Z toho dôvodu je nevyhnutné na lokalitách, v ktorých je predpokladaná pravdepodobnosť infekcie viniča, a tiež na lokalitách, ktoré spĺňajú podmienky infekcie, potrebné čo najskôr aplikovať preventívne ošetrenie viniča.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINIČA PROTI PERONOSPÓRE:

  • Peronospóra – NÍZKY TLAK INFEKCIE: CuproTonic 0,4 % (4,0 l/ha)
  • Peronospóra – VYSOKÝ TLAK INFEKCIE: Chitopron 5 %  0,3 % (3,0 l/ha) CuproTonic 0,2 % (2,0 l/ha)

KOMBINÁCIA MÚČNATKA + PERONOSPÓRA:

Folicit 0,2 % (2,0 l/ha) BiokaURTICA 0,3 % (3,0 l/ha) Chitopron 5 %  0,3 % (3,0 l/ha) CuproTonic 0,2 % (2,0 l/ha)

ODPORÚČANÝ POSTREK APLIKOVANÝ POČAS KVITNUTIA (dlhé obdobie kvitnutia alebo daždivé počasie):

Chitopron 5 %  0,4 % (4,0 l/ha) CuproTonic 0,1 % (1,0 l/ha)  –  neovplyvňuje kvitnutie

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
2. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 30. 5. 2022 (.pdf)