Choroby a ochrana hlúbovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana hlúbovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb hlúbovej zeleniny (kapusta, kel, karfiol, brokolica, kaleráb, kel kučeravý, kel ružičkový) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Nádorovitosť koreňov hlúbovín
 • Vyslepnutie karfiolu
 • Pleseň kapustová (Peronospora parasitica)
 • Alternáriová škvrnitosť hlúbovín (Alternaria brassicicola)
 • Fómová hniloba hlúbovín (Leptoophaeria maculan, anamorfa Phoma lingam)
 • Bakteriálna mokrá hniloba (Erwinia carotovova subsp. carotovova a Pseudomonas marginalis pv. marginalis)
 • Bakteriálna čierna žilkovitosť hlúbovín (Xanthomonas campestris pv. campestris)


Nádorovitosť koreňov hlúbovín

Nádorovitosť koreňov hlúbovín spôsobuje slizovka (Plasmodiophora brassicae). Vyskytuje sa hlavne v ťažkých kyslých pôdach. Rastliny, ktoré majú napadnuté korene, zaostávajú v raste, žltnú a často aj odumierajú. Nádorovitosť sa v praxi zamieňa s hálkami krytonosa kapustového (Ceutorhynchus pleurostigma).

OCHRANA

 • Ochrana spočíva v správnom striedaní plodín a ničením burín z čeľade kapustovitých, vápnenie pôdy.
 • Na zvýšenie pôdnej reakcie prípadne zapracujeme do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Vyslepnutie karfiolu

Vyslepnutie karfiolu spôsobuje nedostatok molybdénu v pôde. Je to fyziologická porucha, prejavuje sa tým, že karfiol nevytvára ružice.

OCHRANA

 • Do pôdy doplníme hnojivo s vysokým obsahom molybdénu.

Pleseň kapustová (Peronospora parasitica)

Pleseň kapustová (Peronospora parasitica) napáda najmä mladé rastliny hlúbovín, často už počas predpestovania priesad. Významne škodí na produkčných porastoch pred zberom konzumných orgánov.
Choroba sa šíri, keď je nepriaznivé, vlhké počasie, v blízkosti vodných tokov, v chladných polohách pri nedostatku draslíka a nadbytku dusíka.

OCHRANA

 • Ochranu zabezpečíme redším výsevom, intenzívnym vetraním priestorov pre predpestovanie priesad.
 • Ochranu zabezpečíme aj zapracovaním bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy a preventívne kontaktnými meďnatými prípravkami (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,3 %, alebo prípravkom Profidol-PK, v koncentrácii 0,3 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %.

Alternáriová škvrnitosť hlúbovín

Alternáriová škvrnitosť hlúbovín (Alternaria brassicicola) spôsobuje podobné škody, ako Pleseň kapustová.

Fómová hniloba hlúbovín 

Fómovú hnilobu hlúbovín (Leptoophaeria maculan, anamorfa Phoma lingam) spôsobuje huba, ktorá okrem známej čiernej nohy napáda aj semenné porasty hlúbovej zeleniny.

Bakteriálna mokrá hniloba 

Bakteriálna mokrá hniloba (Erwinia carotovova subsp. carotovova a Pseudomonas marginalis pv. marginalis) sa vyskytuje prakticky na všetkých zeleninách, najmä mechanicky poškodených. Spôsobuje, okrem hniloby, silný nepríjemný zápach.

Bakteriálna čierna žilkovitosť hlúbovín

Bakteriálna čierna žilkovitosť hlúbovín (Xanthomonas campestris pv. campestris) je spôsobená vlhkým a teplým počasím.
Bakterióza sa prenáša osivom.

OCHRANA

 • Preventívna ochrana pre všetky štyri choroby spočíva v použití zdravého moreného osiva, zapracovaním bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy pred výsadbou plánt, a postrekovať bakteriálnym produktom NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.