AQUASILIKATplus

AQUASILIKATplus je koncentrované listové hnojivo. Optimalizuje výživu rastlín, pomáha po poškodení rastlín ľadovcom, proti roztočom, múčnatke, aj botrytíde.

ZNIŽUJE KLIMATICKÝ STRES   –   ZVYŠUJE VITALITU A ODOLNOSŤ  –  ZVYŠUJE VÝNOS

POUŽITIE

MÚČNATKA  –  BOTRYTÍDA  –  ROZTOČE  –  POŠKODENIE ĽADOVCOM

AQUASILIKATplus optimalizuje výživu rastlín draslíkom, kremíkom a molybdénom. Kvapalné hnojivo je vyrobené z kremičitanu draselného a molybdénanu sodného. Kremičitan draselný pomáha rastlinám odolávať toxicite z fosforu, mangánu, hliníka, železa a zvyšuje toleranciu k zasoleniu pôdy. Taktiež pomáha v odolnosti voči suchu, pretože zabraňuje stratám vody v rastline. Hnojivo stimuluje rast rastlín a uľahčuje rozklad pôdnych toxínov, čím zvyšuje odolnosť voči chorobám. Taktiež mechanicky spevňuje povrch listov (kutikulu, epidermis) a zvyšuje pH, čím bráni spóram v prenikaní do tkanív a tým je blokovaný vývoj hubových chorôb.
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

VÝHODY

 • Spevňuje povrchové pletivá rastlín.
 • Obmedzuje prerastanie patogénnych húb do rastliny.
 • Zvýšením pH na povrchu rastliny vytvorí nevhodné podmienky pre rast mycélií.
 • Aplikácia prípravku urýchľuje zaschnutie rán po ľadovci a tým chráni pred napadnutím patogénmi.

 OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

 ZLOŽENIE

 • Draslík ako (K2O): min. 7,0 %,
 • Kremík ako (SiO2): min. 17,5 %,
 • Molybdén (Mo): min. 0,001 %

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • Relatívna hustota: 1,2 – 1,3 g/cm3
 • pH: 10,5-11,5

 DÁVKOVANIE

 • Zvyčajne sa riedi v pomere 100 – 250 ml AQUASILIKATplus v 60 – 100 litroch vody.
 • Pridáva sa do tank-mixu ako prvý.
 • Po poškodení ľadovcom ošetriť do 12 hodín.

DOKUMENTY K PRODUKTU


OBRAZOVÁ PRÍLOHA

AQUASILIKAT - Neošetrené bobule hrozna po ľadovci.

Neošetrené bobule hrozna po ľadovci. V mieste poškodenia bobúľ začínajú hnilobné procesy.


AQUASILIKAT - Bobule hrozna po poškodení ľadovcom, ošetrené Aquasilikatom.

Bobule hrozna poškodené ľadovcom. Poškodené pletivá bobúľ po ošetrení AQUASILIKATom vysychajú, čím sa eliminuje napadnutie viniča hnilobami.