PuferMix

PuferMix je hnojivo obsahujúce prvky draslík, fosfor a bór nevyhnutné pre vitalitu a rast rastlín. Je to zároveň aj regulátor pH, ktorý znižuje pH postrekovej vody, čím v tank-mixe zvýši aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania. Jeho použitím sa zabráni degradácii pesticídov a hnojív, ktorá je zapríčinená vysokým pH použitej postrekovej vody.

HNOJIVO ES (E.2.3), REGULÁTOR pH – OKYSĽUJE pH VODY

POUŽITIE

ZNÍŽENIE pH POSTREKOVEJ VODY – ZVYŠOVANIE AKTIVITY A ÚČINNOSTI HNOJÍV A PESTICÍDOV –
VITALITA – RAST RASTLÍN

PuferMix je hnojivo, ktoré obsahuje prvky – draslík, fosfor a bór – nevyhnutné pre vitalitu a rast rastlín. Je taktiež aj regulátor pH – znižuje pH postrekovej vody, čím v tank-mixe zvýši aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania.
Použitím tohto produktu sa zabráni degradácii pesticídov a hnojív, ktorá je zapríčinená vysokým pH použitej postrekovej vody.
Účinnosť mnohých pesticídov a hnojív je závislá od pH postrekovej vody. V dôsledku zásaditej reakcie postrekovej vody (vysoké pH – nad 8) sa v mnohých prípadoch výrazne znižuje aktivita použitej zmesi pesticídov a hnojív v tank-mixe. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

PREČO vznikol PuferMix?

Väčšina pesticídov sa predáva v koncentrovanej forme a pred aplikáciou na plodiny sa musí rozpustiť alebo suspendovať vo vode. Táto voda môže pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú studne, rybníky, rieky alebo mestské vodné zdroje. Voda sa, prirodzene, líši v množstve rozpustených minerálov, organických látok a preto jej pH závisí od jej zdroja.

Mieru kyslosti alebo zásaditosti vody určuje pH, ktoré sa vzťahuje na počet iónov vodíka H+ a hydroxidu OH¯ v roztoku. Stupnica na meranie pH sa pohybuje od 0 do 14. Čím nižšie je pH (medzi 1 až 6), tým kyslejší je roztok, a naopak – vyššie pH (medzi 8 až 14) znamená, že roztok je zásaditejší.
Voda pri pH 7 je neutrálna a vtedy je v roztoku rovnaký počet iónov vodíka a hydroxidu.

Veľa oblastí na Slovensku má zásaditú vodu s vysokým obsahom minerálov vápnika, horčíka a železa, ktoré sú vo forme uhličitanov (zásady). Okrem toho sa pH vody z prírodných zdrojov môže meniť počas celej sezóny.

pH vody môže negatívne ovplyvniť stabilitu niektorých pesticídov (Chitopron 5%, Imunofol). Za alkalických (zásaditých) podmienok (pH˃7) dochádza k alkalickej hydrolýze, ktorá degraduje pesticíd na netoxické (neaktívne) formy. Konečným výsledkom je použitie menej aktívnej zložky a zlá účinnosť pesticídov. Degradácia pesticídu sa dá merať z hľadiska jeho polčasu rozpadu. Napríklad, ak má produkt polčas rozpadu jednu hodinu, množstvo aktívnej zložky sa za hodinu zníži o 50 % a za ďalšiu hodinu o 25 %, atď. Nakoniec sa pesticíd stáva prakticky neúčinným. Účinok pH na pesticídy sa líši od produktu k produktu a je tiež zmierňovaný tlmivými roztokmi obsiahnutými v pesticídnej formulácii.

Miešanie viacerých pesticídov v tank-mixe môže zmeniť pH výslednej zmesi v nádrži. Väčšina pesticídov je najstabilnejšia, keď má postrekový roztok pH približne 5. Skoro všetky zdroje vody sú zásadité, preto je potrebné upravovať pH vody v tank-mixe.

A na tento účel sme vyvinuli regulátor pH s názvom PuferMix, ktorý okysľuje pH vody.

VÝHODY

 • Obsahuje živiny (draslík, fosfor, bór) nevyhnutné pre vitalitu a rast rastlín.
 • Znižuje pH postrekovej vody
 • Zvyšuje aktivitu a účinnosť živín a pesticídov v tank-mixe.

 OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

ZLOŽENIE

 • Draslík (K2O) min. 5 %,
 • Fosfor (P2O5) min. 20 %,
 • Bór (B) min. 0,01 %
 • Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • pH (roztok 10 %): 1,0-3,0
 • hustota: 1,20-1,35 g/cm3

 DÁVKOVANIE

 • PuferMix znižuje pH postrekovej vody, čím zvýši v tank-mixe aktivitu a účinnosť hnojív a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania.
 • Produkt obsahuje farebný indikátor, ktorý sa rôzne sfarbuje na základe aktuálneho pH vody:
PuferMix - Indikátor pH

Úprava pH vody


Dávkovanie na 100 l vody


Odporúčania


Voda pH: 7,0-8,0

80 – 100 ml

Tvrdé vody: 150 – 250 ml / 100 l vody

Mäkké vody: 100 – 150 ml / 100 l vody

Voda pH: 8,0-8,5

100 – 150 ml

Voda pH: 8,5-9,0

150 – 300 ml

Poznámka:
1 L PuferMix-u upraví od 650 do 1000 litrov postrekovej vody.

ODPORÚČANIE:
Pred zmiešaním iných produktov s produktom ako je Chitopron 5% alebo Imunofol, vždy upravte postrekovú kvapalinu na pH menej ako 4 (pH < 4).

UPOZORNENIE:

 • Nepokúšajte sa okysľovať roztoky obsahujúce kontaktné fungicídy na báze medi (napr. Kocide 2000), pretože meď sa stáva rozpustnejšou pri nižšom pH a môže byť pre plodiny fytotoxická.
 • Kyselina fosforečná a iné fungicídy na báze kyselín (napr. Profidol-PK) sa taktiež nemôžu okysľovať, pretože už majú nízke pH a jej zníženie by mohlo spôsobiť fytotoxicitu.
 • Tiež neokysľujte fungicídy s uhličitanovými soľami (napr. VITAL-K25 alebo PowerOf-K), pretože sa stanú neúčinné.

VZÁJOMNÁ MIEŠATEĽNOSŤ

Produkt


pH produktu


Úpravu pH postrekovej vody s PuferMix:


AQUASILIKAT

11-12

Neodporúčame – degradácia účinnej látky

VITAL-K25

12-13

Neodporúčame – degradácia účinnej látky

PowerOf-K

12-13

Neodporúčame – degradácia účinnej látky

BorOil

7-8

Odporúčame

FerrumOil

8-9

Neodporúčame – degradácia účinnej látky

Folicit

Odporúčame

Profidol-PK

5-6

Neodporúčame – fytotoxicita

Chitopron 5%

2-3

Odporúčame – vždy upraviť na pH˂4

Imunofol

3-5

Odporúčame – vždy upraviť na pH˂4

Profivital

10-13

Neodporúčame – degradácia účinnej látky

CuproTonic

3-4

Odporúčame

BiokaWHEY

Odporúčame

NovaFerm DUAL

6,5-7,5

Odporúčame

NovaFerm MULTI

6,5-7,5

Odporúčame

NovaFerm ORION

6,5-7,5

Odporúčame

NovaFerm SIRIUS

6,5-7,5

Odporúčame

NovaFerm VIVA

6,5-7,5

Odporúčame


DOKUMENTY K PRODUKTU