Folicit

Folicit je prírodný prípravok, ktorý má fungicídny účinok. Vytvára nepriaznivé prostredie pre rast húb a plesní. Vhodný na ochranu pred múčnatkou. Bezpečná ochrana rastlín.

PRÍPRAVOK S FUNGICÍDNYM ÚČINKOM

POUŽITIE

OCHRANA PRED MÚČNATKOU 

Folicit je emulgovateľný koncentrát zložený zo zmesi sójového lecitínu a slnečnicového oleja. Lecitíny obsahujú vysoké množstvo prírodných glycerofosfolipidov, ktoré pôsobia ako prirodzený organický biokatalyzátor s antidepresívnym a antioxidačným účinkom. Taktiež zabraňujú fyziologickej nerovnováhe produkovanej endogénnymi alebo exogénnymi faktormi pre rastlinu.
Prípravok je neškodný pre človeka a životné prostredie. Neobsahuje žiadne rezíduá a bežne sa používa v živočíšnej a ľudskej výžive.

VÝHODY

  • Dôležitý v obranných mechanizmoch rastlín.
  • Bezpečná ochrana rastlín.
  • Netoxický pre voľne žijúce zvieratá a živočíchy.
  • Nulový fytosanitárny odpad.

OCHRANNÁ DOBA

  • 0 dní

ZLOŽENIE

  • Sójový lecitín (nie geneticky modifikovaný – GMO) 

DÁVKOVANIE

  • 2,0 – 3,0 litre / ha (0,2-0,3 %) – bežný tlak múčnatky
  • 3,0 litre / ha (0,3 %) – extrémny tlak múčnatky spolu s PowerOf-K (0,6-0,8 %)

MECHANIZMUS ÚČINKU

Prípravok posilňuje a zlepšuje pružnosť bunkovej steny rastliny a plodu, čím uzatvára hlavnú cestu vstupu patogénov a tým zabraňuje šíreniu chorôb. Vyvíja odolnosť proti nepriaznivým účinkom spojeným s napadnutím hubami, ako je múčnatka. Zmierňuje účinky bunkovej nekrózy čepele listov spôsobené šírením húb v rastlinných bunkách. Posilňuje bunkovú stenu ochrannou vrstvou a tým aktivuje systém obrany rastlín. Zvyšuje aj energiu rastliny kvôli účinku modifikovaných reziduálnych proteínov a energizujúcich metabolitov. Predlžuje životnosť plodov (vyššia kvalita) a čas ich uskladnenia.

 

Schéma účinku Folicitu proti patogénom
Schéma účinku prípravku Folicit proti patogénom

Folicit je registrovaný pre ekologické poľnohospodárstvo.


DOKUMENTY K PRODUKTU


OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Príznaky múčnatky na listoch viniča.

Príznaky múčnatky na listoch viniča.


Príznaky múčnatky na listoch viniča.

Príznaky múčnatky na listoch viniča.