Škodcovia a ochrana koreňovej zeleniny

V časti „Škodcovia a ochrana koreňovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených škodcov koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler, paštrnák, červená repa šalátová, reďkovka, reďkev, čierny koreň) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Koreňomor fialový (Helicobasidium purpureum sin. Rhizoctonia violacea)
 • Méra mrkvová (Trioza viridula)
 • Voška mrkvová (Semiaphis dauci F.)
 • Kováčik lesklý (Corymbites aeneus L.), Kováčik sivý (Lacon murinus L.)
 • Háďatká koreňové (Meloidogyne spp.)
 • Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)
 • Vŕtavka mrkvová (Napomyza carotae)
 • Psota rascová (Depressaria nervosa)


Koreňomor fialový (Helicobasidium purpureum sin. Rhizoctonia violacea)

Koreňomor fialový (Helicobasidium purpureum sin. Rhizoctonia violacea) napáda mrkvu a ďalšie kultúrne rastliny, ako zeler, šalát, zemiaky, slnečnicu a ďalšie.
Vňať napadnutá hubou začína žltnúť, neskôr vädne. Na koreňoch sa objavujú vpadnuté škvrny, ktoré sú pokryté tmavofialovým povlakom. Huba sa postupne šíri, dochádza k mäknutiu, hnednutiu a zahnívaniu pletív. Korene zahnívajú a hniloba prechádza z jedného koreňa na druhý.
Rozvoj choroby podporuje zvýšená vlhkosť pôdy, nadmerné hnojenie, zlá agrotechnika. V skladoch sa rozširuje pri vysokej vlhkosti a teplote.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, správnej agrotechniky a hnojenia.
 • Do skladov naskladňujeme len zdravé korene, udržujeme optimálnu teplotu a vlhkosť.
 • Do pôdy aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Méra mrkvová (Trioza viridula)

Méra mrkvová (Trioza viridula) je v niektorých oblastiach veľmi závažným škodcom mrkvy, pretože pri silnom napadnutí môže zničiť celú rastlinu.
Nápadným príznakom napadnutia sú skučeravené listy, ktoré zostávajú zelené, no zároveň sa stáčajú. Ku skučeraveniu dochádza v dôsledku cicania rastlinných štiav z pokožkového pletiva a vylučovanie toxických látok. Následkom napadnutia mladé rastliny prestávajú rásť a korene zostávajú veľmi tenké.
Méra mrkvová prezimuje na ihličnatých stromoch. V máji, až začiatkom júna, prelieta na mrkvu, kde samičky kladú vajíčka na listy. Škodca má do roka jednu generáciu. Výskyt méry podporuje teplé a suché počasie.

OCHRANA

 • Správny termín sejby, dobrá agrotechnika.
 • Chemickú ochranu robíme v čase očakávaného náletu listovou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Voška mrkvová (Semiaphis dauci F.)

Voška mrkvová (Semiaphis dauci F.) spôsobuje škody hlavne v suchých ročníkoch.
Listy, najmä „srdiečkové“ a mladé, sú veľmi zvráskavené, skrútené a znetvorené. Silnejšie poškodené rastliny prestávajú rásť a často hynú.
Voška prezimuje vajíčkami na rastlinných zvyškoch. Na jar sa tam liahnu bezkrídle vošky. V ďalších generáciách sa objavujú krídlaté samičky, ktoré preletujú v porastoch. V priebehu roka sa vyvíja niekoľko generácií vošiek.

OCHRANA

 • Preventívne spočíva v odstraňovaní pozberových zvyškov, ktoré dosiahneme pôdnou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Ochranu robíme s bakteriálnym produktom NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Kováčik lesklý (Corymbites aeneus L.), Kováčik sivý (Lacon murinus L.)

Škodlivosť chrobákov Kováčik lesklý (Corymbites aeneus L.), Kováčik sivý (Lacon murinus L.) je, z poľnohospodárskeho hľadiska, bezvýznamná.
Veľmi veľká je však škodlivosť ich lariev (drôtovcov). Škodia na podzemných častiach rastlín, ničia klíčky vzchádzajúcich hostiteľských rastlín. Najväčšie škody spôsobujú na jar a na jeseň. Chrobáky majú pretiahnuté štíhle telo. Krovky pokrývajú celé bruško. Sfarbenie je prevažne čierne, hnedé, žlté alebo červené, niekedy kovovo tmavé. Larvy majú dlhý valcovitý tvar tela so sklerotizovanou kutikulou a nazývajú sa „drôtovce“. Obyčajne sú žltohnedo zafarbené. Hostiteľskými rastlinami sú takmer všetky zeleniny, s výnimkou cibule, a taktiež poľné plodiny.
Kováčiky prezimujú v štádiu imág alebo lariev. Prezimujúce chrobáky sa na jar objavujú na poliach a lúkach. Larvy žijú v pôde veľmi dlho a veľmi sa nevzďaľujú od miesta, kde sa vyliahli. Larvy žijú hlavne vo vlhkej pôde, s postupným zasychaním pôdy zaliezajú hlbšie do vlhkejších vrstiev pôdy. Požer lariev začína od 12°C a najaktívnejší je pri 20°C.

OCHRANA

 • Hlavne správna agrotechnika.
 • Na zamorených pozemkoch pestujeme plodiny, ktoré drôtovce nenapádajú.
 • Prípadne do pôdy aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Háďatko koreňové (Meloidogyne spp.)

Háďatko koreňové (Meloidogyne spp.) robí najväčšie škody na porastoch koreňovej zeleniny, ale napáda aj iné druhy zelenín. Mimoriadne veľké škody robí v skleníkoch.
Mrkva je v ohniskách výskytu znetvorená (rozvetvená, skrátená). Na bočných korienkoch sa tvoria milimeter veľké nádory. Najvhodnejšie na rozmnožovanie sú teplé piesčité a rašelinové pôdy. Škodca sa vyskytuje lokálne.

OCHRANA

 • Osevný postup – škodca nenapáda obilniny.
 • V miestach veľkého výskytu (skleníky) robíme dezinfekciu horúcou parou alebo pôdnou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)

Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae) vytvára na povrchu koreňov hrdzavočervené chodbičky. Na rozdiel od vŕtavky mrkvovej napáda hlavne dolnú tretinu koreňa.
Vo vnútri buliev zeleru sa objavuje fialové zafarbenie. Mladé rastliny odumierajú. Staršie rastliny petržlenu a zeleru reagujú žltočerveným sfarbením listov a spomalením rastu.
Larvy prezimujú v napadnutých koreňoch a v pôde. Pochmurnatka má počas vegetácie dve generácie.

OCHRANA

 • Zabezpečenie priestorovej izolácie a dodržiavanie osevného postupu.
 • Ochranu robíme pôdnou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Vŕtavka mrkvová (Napomyza carotae)

Samičky Vŕtavky mrkvovej (Napomyza carotae) cicajú šťavu z listov mrkvy. Vajíčka kladú do listov a stopiek. Vyliahnuté larvy prevŕtavajú koreň od hlavovej časti a vytvárajú chodbičky. Na konci chodbičiek sa kuklia.
Pri zeleri, ktorý má silnejšie listy, zostávajú larvy väčšinou v nadzemnej časti.
Škodca má dve generácie, v máji až júni a v septembri až októbri.

OCHRANA

 • Foliárna aplikácia bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Psota rascová (Depressaria nervosa)

Psota rascová (Depressaria nervosa) napáda hlavne rascu, mrkvu, paštrnák. Najväčšie škody robia húsenice v semenných porastoch rasce. Na listových stopkách, hlavnej žilnatine i na výhonkoch možno vidieť malé vyžrané miesta, pletivo je zhnednuté a popukané. To je dôkaz požeru. Neskôr sú okolíky obtočené pradivom, húsenice pod ním ukryté žerú mladé stopky, púčiky, kvety a nedozreté semená.
Škodca prezimováva v rôznych starých budovách, pod kôrou stromov. Vylieta v marci až apríli. Škodca má v roku jednu generáciu.

OCHRANA

 • Preventívna ochrana je zameraná na likvidáciu pozberových zvyškov.
 • Na pozemkoch robíme hlbokú orbu.
 • Pri výskyte škodcu použijeme foliárnu aplikáciu bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.