Škodcovia a ochrana orechov

V časti „Škodcovia a ochrana orechov“ je stručný popis rozšírených škodcov orechov spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Vrtivka orechová (Rhagoletis completa)


Vrtivka orechová (Rhagoletis completa)

Vrtivka orechová (Rhagoletis completa) je drobná muška s veľkosťou 4 až 6,4 mm. Má žlto sfarbenú hlavu so zelenými očami, hruď škodcu je žltohnedá až hrdzavá s výraznou žltou škvrnou. Krídla, ktoré sú priehľadné, majú štyri priečne tmavé pásiky. Samci sú v porovnaní so samičkami menší, stehná sú čierne až žltohnedé.
Biele vajíčka majú elipsovitý tvar a veľkosť 1 mm. Larva škodcu je beznohá a dlhá zhruba 8 až 10 mm. Larvy sa kuklia v pôde pod stromami a v štádiu kukly prezimujú. Hnedo sfarbené pupárium dorastá do dĺžky 6 mm. Dospelce možno pozorovať od júla až do augusta, v poľných podmienkach dokážu prežiť až 40 dní. Rhagoletis completa má iba jednu generáciu do roka.
Samičky kladú vajíčka pod pokožku plodov a za 3 až 7 dní sa z nich liahnu larvy. Larvy majú tri štádiá vývinu a kŕmia sa šupkou zvyčajne 2 až 5 týždňov, kuklia sa v pôde pod stromami a v štádiu kukly aj prezimujú. Obdobie diapauzy trvá od októbra do júna.
Dospelé jedince sa objavujú od júla do augusta, v poľných podmienkach prežívajú do 40 dní. Šíria sa aktívne preletom veľkých vzdialeností, ako aj pomocou vetra. Rýchlosť rozširovania je vysoká a môže dosiahnuť až 300 km za rok. Keďže dospelá samica muchy môže zniesť až 400 vajíčok, ktoré dokáže po orechoch roznášať s dôkladnosťou, dokáže ovplyvniť výnosnosť úrody. Oslabená zelená ochranná dužina slabne, je rýchlejšie mokvajúca, čierna, občas pôsobením lariev celkom vyschne. To môže ovplyvniť kvalitu orecha, alebo zapríčiniť aj jeho nedostatočný vývin, či iné znehodnotenie vďaka hnijúcemu obalu.

 OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %):
    • prvý postrek v čase rojenia imág,
    • druhý na začiatku liahnutia lariev.