Produkty – hnojivá, fungicídy, zmáčadlá

Medzi naše produkty patria listové hnojivá, fungicídy, zmáčadlá. Vyrábame ich z prírodných látok a s pomocou nových ekologických formulácií. 

Produkty – základné delenie

Naše produkty môžeme rozdeliť do viacerých skupín: 

  • listové hnojivá – AQUASILIKATplus, Imunofol, CuproTonic, PowerOf-K, BorOil, FerrumOil, Profidol-PK
  • listové fungicídy – Folicit, Chitopron 5 %, BiokaWHEY
  • zmáčadlá – BorOil, FerrumOil

Všetky naše produkty sú bez rezíduí a prevažná väčšina z nich je povolená na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.

Bližšie informácie

Bližšie informácie o produktoch získate po kliknutí na príslušnú „nálepku“ produktu.

Bioka s.ro. Aquasilikat listové hnojivo, insekticídBioka s.r.o. Imunofol listové hnojivoBioka s.r.o. CuproTonic listové hnojivoBioka s.r.o. Folicit listový fungicíd

Bioka s.r.o. PowerOf-K listové hnojivoBioka s.r.o. BorOil listové hnojivo, insekticíd, zmáčadloBioka s.r.o. FerrumOil listové hnojivo, insekticíd, zmáčadloBioka s.r.o. Chitopron 5% listový fungicíd

Bioka s.r.o. Profidol-PK listové hnojivo