Ponúkané produkty NovaFerm®

Produkty NovaFerm®, ktoré ponúkame

Spoločnosť Nova Scienta, Ltd., má vo svojom portfóliu niekoľko druhov produktov, z ktorých ponúkame nasledujúce:

 • NovaFerm® DUAL
 • NovaFerm® MULTI
 • NovaFerm® ORION
 • NovaFerm® SIRIUS
 • NovaFerm® VIVA
NovaFerm Produkty
Produkty NovaFerm® predstavované a ponúkané našou spoločnosťou

NovaFerm® DUAL

Mikrobiálne listové hnojivo s fungistatickým účinkom.
Je povolené na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.
Ochranná doba: 0 dní

VLASTNOSTI A ÚČINOK

 • Miešateľný s väčšinou pesticídov
 • Zaisťuje zvýšenú toleranciu k suchu
 • Žiadna ochranná doba, žiadne rezíduá škodlivých látok
 • UV stabilný produkt – predĺžená skladovateľnosť (2 roky od dátumu výroby)
 • Degraduje len patogénne huby, nielen preventívne, ale aj radikálne
 • Viaže atmosférický dusík a dodáva ho rastlinám
 • Uvoľňuje biologicky a chemicky viazaný fosfor, napr. zo zvyškov rastlín
 • Má silné fungistatické účinky na patogénne huby a baktérie, chráni celú rastlinu pred ich poškodení
 • Má regeneračný účinok na povrch listov

POUŽITIE

 • V rôznych fenofázach rastlín, foliárne, keď sa vytvorí dostatok listov
 • Na poľné plodiny alebo zeleninu – aplikácia, keď rastliny majú najmenej 4–6 listov, maximálne 2-krát počas vegetácie
 • Pri pestovaní ovocia – odporúčané 2-krát počas vegetácie od vytvorenia listov
 • Aplikuje sa postrekovačom
 • Nesmie sa miešať s antibakteriálnymi prípravkami!

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE


NovaFerm® MULTI

Multifunkčný mikrobiálny pôdny produkt novej generácie.
Je UV stabilný a odoláva priamemu slnečnému žiareniu.

MULTIFUNKČNÝ ÚČINOK

 • Efektívny rozklad pozberových zvyškov, strniska, zeleného hnojenia
 • Sprístupňovanie dusíka, fosforu a draslíka pre rastliny
 • Úprava pH pôdy
 • Likvidácia len patogénnych spór húb a plesní v pôde
 • Úprava štruktúry a biologických vlastností pôdy, úspora PHM znížením prejazdov po poli
 • Zníženie spotreby hnojív, fungicídov
 • Široké aplikačné okno
 • Predĺžená skladovateľnosť prípravku (2 roky od dátumu výroby)
 • Miešateľný v tank-mixe so všetkými pesticídmi a hnojivami
 • Ekologický

APLIKÁCIA

 • Aplikuje sa postrekovačom alebo aplikátorom.
 • Po aplikácii môže byť prípravok neobmedzenú dobu na povrchu pôdy, ak však majú baktérie začať pracovať, musí sa prípravok vždy zapracovať do pôdy.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE


NovaFerm® ORION

Mikrobiálne hnojivo redukujúce požerových a cicavých škodcov.

ÚČINOK A VLASTNOSTI

 • Eliminuje požerových a cicavých škodcov na rastlinách, účinkuje na larválne štádium škodcov
 • Atraktantný a parazitický účinok na škodlivý hmyz
 • Pozitívny vplyv na listovú plochu – zvýšená odolnosť voči chorobám
 • Zvyšuje výnos plodín a kvalitu produkcie
 • Žiadna ochranná doba, žiadne rezíduá škodlivých látok
 • UV stabilný produkt – predĺžená skladovateľnosť (2 roky od dátumu výroby)
 • Miešateľný s väčšinou pesticídov

POUŽITIE NA ŠKODCOV

 • Húsenice siatíc a čel. Morovité, húsenice motýľovitých, Víjačka kukuričná
 • Kukuričiar koreňový
 • Skarabeusovité, Nosáčikovité, Kohútik pestrý, Vrtivkovité, Vrtivka čerešňová
 • Vošky, Molice, Muškovité
 • Pásavka zemiaková
 • Strapky

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE


NovaFerm® SIRIUS

Mikrobiálne hnojivo eliminujúce listové choroby. 
Je vhodné na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.
Ochranná doba: 0 dní

ÚČINOK A VLASTNOSTI

 • Potláča hubové choroby aktiváciou rezistencie rastlín prostredníctvom fungistatického účinku na fytopatogénne huby
 • Pôsobí preventívne aj kuratívne
 • Zvyšuje úrodu a jej kvalitu
 • Rastliny sú vitálnejšie a odolnejšie voči negatívnym vplyvom prostredia
 • UV stabilný a odolný voči nízkym, aj vysokým teplotám
 • Miešateľný v tank-mixoch s väčšinou pesticídov
 • Baktérie v stave spóry – predĺžená skladovateľnosť (2 roky od dátumu výroby)
 • Žiadna ochranná doba, žiadne rezíduá – ekologický prípravok

POUŽITIE NA ŠKODLIVÉ ČINITELE

 • Sclerotinia, Botrytis, Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Plasmopara, Cercospora, Uncinula, Venturia, Phodospharea, Puccinia, Phoma

APLIKÁCIA

 • V rôznych fenofázach rastlín, keď sa vytvoria listy, ale pred tvorbou reprodukčných orgánov
 • Aplikuje sa postrekom foliárne
 • Môže sa miešať a používať s akýmkoľvek prípravkom , ktorý nemá antibakteriálne vlastnosti (anitbiotiká)

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE


NovaFerm® VIVA

Mikrobiálna pôdna pomocná látka eliminujúca škodcov v pôde.
Vhodné na použitie v ekologickom poľnohospodárstve.

VLASTNOSTI

 • Prírodný sporálny produkt
 • UV stabilný, odolný voči vysokým teplotám, aj teplotám pod bodom mrazu
 • Miešateľný v tank-mixoch s väčšinou pesticídov
 • Má pozitívny vplyv na pôdu a environmentálne procesy v oblasti koreňovej sústavy rastliny
 • Zvyšuje výnos a kvalitu plodín
 • Zvyšuje odolnosť voči chorobám
 • Baktérie v stave spóry – predĺžená skladovateľnosť (2 roky od dátumu výroby)
 • Umožňuje zadržiavať vodu v pôde a poskytovať ju rastlinám spolu so živinami
 • Neobsahuje žiadne škodlivé alebo jedovaté zložky

POUŽITIE NA ŠKODCOV

 • Siatice, Mory: Morovité / Kováčikovité, Mora gama (účinkuje na larválne štádiá)
 • Kukuričiar koreňový (účinkuje na larválne štádium)
 • Chrústy, Melolonthidae (účinkuje na larvy a kukly)
 • Drôtovce, Agriotes (účinkuje na larvy)
 • Nematódy, Heterodera spp, Dytilenchus spp, Meloidogyne spp, Xyphinema spp, a iné (larvy a dospelce)

APLIKÁCIA

 • Pred sejbou, pri príprave osivového lôžka zapracovať zmes do hĺbky 5-10 cm
 • Môže sa miešať s akýmkoľvek prípravkom, ktorý nemá antibakteriálne vlastnosti (antibiotiká)
 • Môže sa použiť kedykoľvek počas dňa – baktérie sú UV stabilné, a nevyžaduje si okamžité zapracovanie do pôdy

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE